Bygga, bo och miljö

Nyheter inom Bygga, bo & miljö

  • Trimma växtligheten vid din tomt för trafiksäkra bostadsgator


    Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av för höga häckar och buskar. Med några enkla åtgärder kan du rädda liv genom att hålla koll på din växtlighet.
  • Kommunekologerna inleder samarbete med Sveaskog i Stormossen


    I juni drar LONA-projektet Våtmarksrestaurering i Stormossen igång. Målet är att återställa naturens balans till det normala med en artrik våtmark så som Stormossen en gång var, men som under mitten av 1900-talet omvandlades till produktiv skogsmark.
  • Tillsyn av hästgårdar för en bättre vattenmiljö


    Bristande hantering av gödsel kan påverka dricksvattnet negativt. Därför kommer miljöinspektörer från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) att besöka ca 170 hästhållare i Hofors-, Ockelbo- och Sandvikens kommun i sommar för att genomföra tillsyn av gödselhanteringen.