Kontakta oss

På den här sidan hittar olika sätt att kontakta Sandvikens kommun, Medborgarservice och länkar till vanliga tjänster.

Kontakta Medborgarservice

Telefonnummer: 026-24 00 00 (kl. 08.00–16.00 helgfria vardagar)
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Du kan få vägledning och svar på förvaltningsärenden samt hjälp till rätt kontakt.
Fler kontaktuppgifter till Medborgarservice

Lämna en synpunkt

Har du ett enklare förslag, beröm eller klagomål kan du lämna en synpunkt på kommunens verksamhet.
Läs mer och lämna en synpunkt

Lämna ett medborgarförslag

Att lämna ett medborgarförslag gör det möjligt för dig som är folkbokförd i Sandvikens kommun att kunna påverka din kommun.
Läs mer och lämna ett Medborgarförslag

Gör en felanmälan

Tjänster och kontaktuppgifter för vanliga felanmälningar, till exempel gatubelysning, gator, vägar, klotter och snöröjning.
Läs mer och gör en felanmälan

Kontaktuppgifter till verksamheter och politiker

Kontaktuppgifter till olika verksamheter
Kontaktuppgifter förtroendevalda

Sociala medier

Facebook: Sandvikens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Instagram: @sandvikenskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
LinkedIn: Sandvikens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antidiskriminering

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter.

Sandvikens Kommun tar aktivt avstånd från kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. När du tar kontakt med någon av kommunens verksamheter ska du kunna känna dig säker på att bli bemött på ett respektfullt och icke kränkande sätt.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Enligt lagen innebär diskriminering att man blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och att detta har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna funktionshinder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Upplever du dig diskriminerad?

Hos Diskrimineringsbyrån Gävleborg kan du få kostnadsfri rådgivning om du blivit diskriminerad. Diskrimineringsbyrån utreder din diskrimineringsanmälan och har tystnadslöfte. Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

På Diskrimineringsbyråns webbplats finns ett kontaktformulär där du kan anmäla att du utsatts för diskriminering och vill få rådgivning. www.diskriminering.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Diskrimineringsbyrån via e-post: gavleborg@diskriminering.org

Mer information

Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.