Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anmälan och avgifter - FAQ

Vi vill att så många som möjligt ska ha roligt tillsammans med oss. Därför är åldersgränserna som anges vid varje kurs endast rekommendationer. Vi tar emot både yngre och äldre i mån av plats. Ring och prata med oss om du är osäker.

Två saxofonister

Terminsavgifter

Avgift ämneskurs 725 kr
Kurs 2, 3 osv. 550 kr
Instrumenthyra 300 kr
Övriga kurser:
Speldosan 450 kr
Körsång* 450 kr
Fördjupningskurs 1 400 kr
Vuxenelev (i mån av plats) 1 550 kr

*Ingen extra avgift för körsång om du är elev i någon av Kulturskolans ämneskurser (725 kr).

Vi återbetalar eller reducerar inte avgifter om du slutar under pågående termin.
Du får en påminnelse om fakturan inte betalas i tid.

Vi erbjuder 25 tillfällen per läsår*

Normalt erbjuds du minst 12 tillfällen på hösten och 13 på våren. Med tillfällen menas schemalagda lektioner, extra repetitionstillfällen, konserter, föreställningar, utställningar, konsertbesök eller liknande under överinseende av en eller flera lärare. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion.
*Speldosan 20 tillfällen per läsår

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan kan göras under pågående termin via hemsidan, du placeras då i kö. Vi tar in elever kontinuerligt under terminens gång när det finns en plats. Om du har skyddad identitet eller saknar Bank-ID kontaktar du Kulturskolans expedition på 026-24 15 24 eller kulturskolan@sandviken.se

När du börjar på en kurs

I Kulturskolan får du betala avgift för hela terminen även om du avbryter kursen eller inte kan vara med på alla lektioner. Om du har hyrt instrument får du då också betala hela terminshyran. Under din första termin i Kulturskolan har du möjlighet att avbryta kursen inom två veckor utan kostnad.

Om du vill avbryta undervisningen meddela detta till Kulturskolans expedition, tel. 026-24 15 24 eller e-post: kulturskolan@sandviken.se
Det är bra om du själv också meddelar din lärare. I samband med avslutad kurs ska eventuella hyrinstrument återlämnas.

Om du inte fått plats

Du placeras på väntelista efter det datum som vi fick din anmälan och vi hör av oss till dig så fort det finns plats. Flera faktorer kan påverka antagningen; kötid, lärares schema och elevernas ålder. Till vissa kurser har vi lång väntetid, det gäller framför allt dans och piano. Välj gärna flera alternativ i din ansökan.

När du fått en plats

När du har fått en plats på Kulturskolan meddelas du via e-post eller sms.

Frånvaro

Meddela alltid frånvaro till din lärare. Detta går att göra i Kulturskolans app SpeedAdmin eller via sms/mail till läraren. Vid tre tillfällen i rad av oanmäld frånvaro riskerar eleven att förlora sin plats på Kulturskolan.

Avanmälan

Du behöver inte anmäla ditt barn på nytt inför en ny termin eller ett nytt läsår utan du har platsen kvar tills du säger ifrån dig den. Detta gäller inte Speldosan där du måste anmäla ditt barn inför varje nytt läsår.

Vill du säga upp din plats från Kulturskolan måste detta anmälas till Kulturskolans expedition på kulturskolan@sandviken.se eller 026-241524.

Hyr instrument av oss

Du kan hyra trä- och brassinstrument av oss i två terminer. Stråkinstrument i mindre storlek finns också att hyra tills du behöver ett fullstort instrument. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som exempelvis rörblad, strängar med mera. Instrumenten är inte försäkrade genom kulturskolan, den som hyr är skyldig att ersätta skador eller förlust. Hyreskostnaden faktureras terminsvis till vårdnadshavaren.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgifter om du slutar under pågående termin.
Du får en påminnelse om fakturan inte betalas i tid. 

Vid köp av eget instrument: Prata med din lärare om vilken storlek du ska ha och vart du kan vända dig för att köpa det som passar.

Spelböcker och förbrukningsmaterial

Som strängar, rör, noter etc. ingår inte i terminsavgiften, det betalar du själv.

Information om behandling av personuppgifter, GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och din målsman/fakturamottagare, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är att kunna administrera deltagandet i Kulturskolan som t.ex. deltagarlistor, uthyrning av instrument och fakturering.

Vi har fått dina uppgifter från din kursanmälan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett avtal mellan dig och Kulturskolan. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du går i Kulturskolan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna fullgöra våra tjänster och våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, främst andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig i rollen som personuppgiftsansvarig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att landet har godkänd skyddsnivå.

Personuppgiftsansvarig är Sandvikens Kommun, kultur- och fritidsnämnden,
org nr: 212000-2346. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturskolan@sandviken.se eller 026-24 15 24. Information om hur du kontaktar kommunens dataskyddsombud finns på länken nedan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om Dataskyddslagen, GDPR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.