Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fler verksamheter inom Kulturskolan

Här kan du läsa mer om vår kostnadsfria öppna verksamhet, om projekt vi bedriver i grundskolan och hur vi jobbar med elevinflytande.

Kulturlöftet

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår.

Frikult

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9.

Mer information hittas på Kulturlöftets sida. Öppnas i nytt fönster.

Kulturskolan knackar på

Kulturskolan knackar på är vår mobila prova på-verksamhet. Vi dyker upp på allt från skolor till fritidsgårdar.

Musik, sång, dans, teater, bild och skrivande. Tillsammans med våra pedagoger kan barn och ungdomar uppleva Kulturskolan och alla möjligheter som finns att berika sin fritid.

Jobbar du i grundskolan, på en fritidsgård eller i liknande verksamhet och vill få besök av oss? Kontakta oss!

Kulturskolan knackar på bedrivs med stöd från Kulturrådet.

Lärare

Michael Wahlin
Lisen Hertzman m.fl.

Hjärngänget

Vill du vara med och påverka? Hjärngänget är Kulturskolans elevråd och din möjlighet att bidra till utvecklingen.

Hjärngänget 2022 sitter i en trappa

Hjärngänget är en unik blandning av Kulturskolans elever, olika i åldrar, ämnen och intressen. Tillsammans spånar vi fram gemensamma aktiviteter, föreställningar och sådant vi ännu inte vet att vi kan hitta på.

Här kan du komma med idéer om projekt, vara med och påverka innehållet i Kulturskolan samt träffa andra elever.

Vi slår ihop våra kreativa hjärnor och ser till att det händer!

Prata med din lärare eller någon i gänget om du vill vara med.

Ansvariga lärare

Linnéa Persson
Joel Malmström

Sandvikens Ungdomskulturförening

SUK är en förening som stödjer elever och lärare på Kulturskolan. Vi hjälper medlemmarna att bekosta resor, läger, konserter och andra projekt.

SUK stipendiater 2022

SUK stipendiater 2022

Medlemskapet kostar 60 kr per elev och läsår och är en förutsättning för att få möjlighet till reducerade priser i aktiviteter som får ekonomiskt stöd av SUK.

Som SUK-medlem är du också medlem i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vilket ger tillgång till ett stort utbud av kurser och andra aktiviteter. Du får också en medlemstidning.

Vid medlemskap i SUK får eleven följande förmåner. Medlemskort måste kunna visas.

  • Reducerade priser i aktiviteter som får ekonomiskt stöd av SUK
  • Medlemskap i RUM- möjlighet till recucerade priser på kurser som anordnas av RUM, medlemstidning
  • Möjlighet att söka bidrag för att åka på sommarkurser som tex. orkesterkurser etc. 
  • Fritt inträde på "Bangen".
  • Fritt inträde på utvalda konserter med Sandvikens Symfoniorkester.
  • Fritt inträde på kammarmusikfestivalen och under säsongens konserter i Sandvikens Kammarmusikförening.
  • Fritt inträde på utvalda konserter med Sandviken Big Band.
  • 10% rabatt på Brukets Violinateljé som bygger, reparerar och säljer stråkinstrument och tillbehör.
  • 10% rabatt på Waynes coffeé

Styrelse 2022/2023

Susanna Gaddenius, ordförande
Anna Ronneteg, vice ordförande
Lina Ek, sekreterare
Malin Söderkrantz Sjöström, vice sekreterare
Johan Lindqvist, kassör
Daniel Flodström, vice kassör
Marie Osta Persson, ledamot
Elin Wigö, ledamot
Yvonne Gärd, kulturskolechef

Valberedning

Anna Löfgren
Linnéa Persson
Anna Ronneteg

Kontakta styrelsen

E-post: sandviken.ungdomskulturforening@gmail.com

Bankgiro

5728-7518
Fyll i namn och personnummer på barnet/barnen i meddelandefältet.

Swish

Du kan även betala in medlemsavgiften via Swish.
Swish-nummer 123 225 28 15
Fyll i namn och personnummer på barnet/barnen i meddelandefältet.