Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera.

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor: Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20°C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Brandfarliga vätskor omfattar alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Till brandreaktiva varor hör väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Gästrike Räddningstjänst sköter tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor för Sandvikens kommun.

Mer information

Brandfarlig och explosiv vara - Gästrike Räddningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se