EU

Bredband i Sandvikens kommun

Sandvikens kommun antog i maj 2021 en Bredbandsplan. Bredbandsplanen fungerar som styrdokument för kommunens arbete med att bygga ut en IT-infrastruktur som täcker hela kommunen och ger näringsliv och hushåll möjlighet till en fast bredbandsuppkoppling. Detta har gjort att 99,9 % av hushållen och företagen har möjlighet att få en fast bredbandsuppkoppling på ett eller flera sätt.

Läs Bredbandsplan för Sandvikens kommun 2021–2025 här Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

I Sandvikens tätort finns det idag flera olika leverantörer som kan leverera fast bredbandsuppkoppling, via till exempel fiber, kabel-tv med flera. Bor du i Sandvikenhus har du till exempel möjlighet att beställa bredbandstjänster i Sandviken Energis tjänsteportal.

Utanför Sandvikens tätort

Är du företagare eller du bor utanför Sandvikens tätort, så kan du på olika sätt få brebdand:

Sandnet bygger fiber på landsbygden med hjälp av stöd från staten och EU.Läs mer om Sandnets utbyggnad på landsbygden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan få det via ADSL på vissa orter, kontakta Sandnet eller Telia.

Om ni är intresserad av en fast uppkoppling via fiber men det i dagsläget inte finns några utbyggnadsplaner för er by, så kan man t ex skapa en fiberförening för att bygga ut. Läs mer om denna möjlighet på Byanäts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Där man av olika anledningar inte kan få en fast bredbandsuppkoppling i dagsläget, så finns andra möjligheter för trådlös uppkoppling. Läs mer om trådlösa alternativ på PTS hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandnet

Sandnet är den lokala bredbandsleveratören i Sandvikens kommun och är en affärsenhet under det kommunala bolaget Sandviken Energi AB. Sandnet erbjuder företag och privatkunder flera olika lösningar på tillgång till bredband.
sandnet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandnet erbjuder i första hand fiber till hemmet (FTH) inom Sandvikens tätort och landsbygden. Läs mer Sandnets utbyggnadsplaner på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På vissa orter erbjuder man även ADSL.

Saknar du telefoni och grundläggande internet

Saknar du telefoni och grundläggande internet och vill ansöka hos PTS om att få stöd för det? Välkommen! Det är du som inte kan få telefoni eller internet via någon leverantör på marknaden som kan få stöd via PTS. Tänk på att stödet inte gäller fritidshus.

Läs mer om möjligheterna att få stöd hos Post- och Telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.