Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
En pedagog och ett barn på en förskola i Sandviken.

Ny förskola i utkanten av Stadsparken

Nu pågår planering av ny förskola i utkanten av stadsparken. Sandviken har behov av förskoleplatser i centralt läge så en ny förskola är efterlängtad. Under projektet finns möjlighet för dig som kommuninvånare att tycka till. Målet är att kunna börja använda förskolan under 2027.

Förskolan planeras att byggas mellan fastigheten där Drömfabriken har sin verksamhet och höghuset vid Sveavägen 16. En plats som pekats ut som bästa platsen för en central förskola.

Nu kommer en detaljplan att tas fram. Syftet med den är att pröva områdets lämplighet för en förskola och hur den ska utformas. Läs mer om detaljplanen här

Vi tar också fram ritningar och handlingar för byggprojektet.

Fler barn får tillgång till den fina miljön i stadsparken

Förskolans placering gör att det blir extra viktigt att själva byggnaden påverkar stadsparken så lite som möjligt. Positiva effekter av byggnaden är att den kommer fungera som en avskärmning mot trafiken på Sveavägen.

Vi har behov av en central förskola med stort upptagningsområde. Att vi har möjlighet att få bygga en helt ny förskola i ett så pass centralt läge är bra för både barngrupper, föräldrar och pedagoger. Vi kommer självklart vara försiktiga med vår fina stadspark och ser förskolan som en möjlighet att fler barn får tillgång till den fina miljön, säger Erika Ågren, teknisk chef, Sandvikens kommun.

I samband med planeringen planerar kommunen för en upprustning/uppgradering av lekplatsen som ligger i området där förskolan byggs.

Vi frågade invånare och föräldrar med barn i förskola

Under september 2023 frågade vi alla föräldrar med barn i förskola om vad de tycker är viktigt i byggnation av en förskola.

Du som bor i kommunen kan skicka in dina synpunkter digitalt i formuläret längre ner på denna sida. Vi har också genomfört en "walk and talk" den 21 september 2023 med ett 30-tal personer som deltog. Vi presenterade arbetet inför byggnation av förskolan och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och få svar.

Tidplan

  • 2023-2025 – arbete med detaljplan och med att ta fram ritningar och handlingar för byggprojektet
  • 2025 – upphandling av entreprenör som ska bygga
  • 2025-2027 – byggnation av förskolan
  • 2027 - inflytt

Fakta om förskolan

Förskolan kommer att ha åtta avdelningar och tillhörande gård. I planeringen ingår också ny in- och utfart, parkering, lämnings-/hämtningsytor och lastningsytor.