Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon ASE 103
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer ASE 103 som stått uppställd under en längre period på en åker i korsningen Åmotsvägen/ Wijberget precis vid lokaliseringsskylten Wij Trädgårdar har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 9 juli 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 2. Flytt av fordon EKL 419
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer EKL 419 som stått uppställd under en längre period på parkeringen vid Killingvägen i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 18 augusti 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 3. Kommunfullmäktige 2020-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Serviceutskottet 2020-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Utvecklingsutskottet 2020-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Flytt av fordon RAP 063
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RAP 063 som stått uppställd under en längre period vid grönområdet intill Brännkärrsgatan och Jägargatan i Hofors har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 16 september 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 7. Flytt av fordon MJP 357
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer MJP 357 som stått uppställd under en längre period vid Coromantgatan i Sandviken har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 16 september 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 8. Kunskapsnämnden 2020-06-16
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§ 77
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad paragraf

 9. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-06-16
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2020-06-16 §§ 90-91
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kunskapsnämnden 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 74-92
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 11. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2020-06-16 §§ 60-69
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer67-74
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareEmma Wengelin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Omsorgsnämnden 2020-06-16
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer2020-06-16 § 41 och 43
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Arbetslivsnämnden 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2020-06-16 §§ 85-107
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Omsorgsnämnden 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kommunstyrelsen 2020-06-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Samråd angående bygglov för mobilbasstation
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  En ansökan om bygglov för byggnation av en ny mobilbasstation, ett nytt 42 m torn med tillhörande teknikbod, har kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd från Vinnergi AB på fastigheten Skammora 6:1 på Rönningsberget 1 mil väster om Österfärnebo.

  Synpunkter lämnas skriftligen senast 2020-07-24 till: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken.

  Handlingar i ärendet finns på Medborgarservice i stadshuset, Odengatan 37, Sandviken, tel 026-24 00 00.

 19. Underrättelse om beviljat bygglov
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Genom detta brev underrättas ni om att er granne har fått bygglov:
  Bygglov har beviljats för nybyggnad av ett miljöhus innehållande cykelrum
  och barnvagnsrum på fastigheten KÖRKARLEN 1, i Sandviken.
  Beslutsdatum: 2020-06-30
  För mer information om ärendet var vänlig kontakta Västra Gästriklands
  samhällsbyggnadsförvaltning, tfn 026-24 00 00.
  Uppge diarienummer VGSBY-2020-463.
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

 20. Flytt av fordon RFA 468
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RFA 468 som stått uppställd under en längre period vid baldersplan i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 9 september 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 21. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2020-07-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2020-07-01 §§ 231-262
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2020-06-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se