Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon PTR 242
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer som stått uppställd under en längre period på Gävlevägen i Sandviken har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:198) 2§ 2st om flyttning av fordon i vissa fall.

 2. Flytt av fordon XOD 105
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer XOD 105 som stått uppställd under en längre period på parkeringen intill Drömfabriken i Sandviken har flyttats och ställts upp med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 2 juni 2021 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Samrådsdokument vattenförvaltningsförordningen
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖvrigt
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  DokumentFörslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.pdfPDF (pdf, 1.6 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Samrådsdokument enligt 5 kap3 § vattenförvaltningsförordning

 4. Flytt av fordon XME 555
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer XME 555 som stått uppställd under en längre period på parkeringen intill Drömfabriken i Sandviken har flyttats och ställts upp med stöd av lagen (1982:129) 2§ 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 5 juni 2021 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2021-03-24
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2021-03-24 § 55
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kunskapsnämnden 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 42-54
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 7. Omsorgsnämnden 2021-03-24
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer2021-03-24 § 28
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareGloria Gruber
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad paragraf

 8. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 29-44
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2021-03-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Arbetslivsnämnden 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer23-35
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareEmma Wengelin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 45-47
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunstyrelsen 2021-03-30 § 42 samt §§ 49-50
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer§ 42 Försäljning av fastighet Järbo 54:9, § 49 Kretsloppsplan för Sandvikens kommun, § 50 Svar på remiss om utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjustering av § 42 samt §§ 49-50

 14. Överförmyndarnämnden Västra Gästriklands 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer2021-03-23 §§ 21-30
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Omsorgsnämnden 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§§19-30
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareGloria Gruber
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 16. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2021-03-24 §§ 40-54, 56-60
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kommunstyrelsen 2021-03-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Kallelse till Kommunfullmäktige 2021-04-19
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenHelena Jäderkvist
  DokumentProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 19 april 2021 kl 17.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Under rådande omständigheter med smittorisk ser vi gärna att du som åhörare inte deltar på plats utan ser sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se. Sammanträdet finns även tillgängligt att se i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige utgår

  Till följd av coronaviruset och smittorisk utgår Kafé Fullmäktige under vårens sammanträden.

  Ärenden på dagordningen

  Sammanträdet kommer att genomföras digitalt med samtliga ledamöter på distans. Ordförande deltar från kommunfullmäktigesalen i Sandvikens stadshus.

  På dagordningen finns flera svar på medborgarförslag, bland annat om att utreda kommunens LSS-verksamheter, om samarbete mellan kommunens förskolor och äldreboenden, och om att upplåta mark åt motorburna ungdomar.

  Kommunfullmäktige kommer även att besluta om vårjusteringen av kommunens investerings- och exploateringsplaner, samt ta del av svar på återremiss avseende skolhusplan 2030.

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Helena Jäderkvist, kommunsekreterare, 026-24 11 73,

  helena.jaderkvist@sandviken.se

 19. Kommunstyrelsen 2021-04-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se