Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan hittar du information i form av tillkännagivanden, kungörelser och anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 1. Flytt av fordon UUF 155
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer UUF 155 som stått uppställd under en längre period på en parkering vid Sveavägen i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 2 april 2023 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 2. Flytt av fordon RHC 698
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RHC 698 som stått uppställd under en längre period vid Björksätra Mitt parkering i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 3. Flytt av fordon JJS 322
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer JJS 322 som stått uppställd under en längre period vid Torggatan i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 4. Underrättelse om beviljat bygglov
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenEva Nordén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Bygglov har beviljats för ombyggnad av flerbostadshus avseende inredande av lägenheter på befintliga vindar på fastigheten Sandervreten 1, i Sandviken.

  Beslutsdatum: 2023-05-11

  Om du vill veta mer om ärendet var vänlig kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, tel 026-24 00 00.
  Uppge diarienummer VGS-BY-2023-244.

 5. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland nämndsammanträde 20230516
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer§§ 184-191
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareMelissa Nilsson Özel
  Nedladdningsbart protokollSandvikens kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2023-05-16
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2023-05-16 § 89
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Arbetslivsnämnd 2023-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Omsorgsnämnd 2023-05-17
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer2023-05-17 §46
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareAngelica Klang
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direkjusterad paragraf

 9. Kunskapsnämnden 2023-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 57-68
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 10. Flytt av fordon WEK 379
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WEK 379 som stått uppställd under en längre tid vid Gävlevägen 72-74 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 11. Flytt av fordon HFY 092
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer HFY 092 som stått uppställd under en längre tid på Bessemergatan 6 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 12. Flytt av fordon
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett utlandsregistrerat fordon som stått uppställd under en längre tid på Fredriksgatan 31D i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 13. Kultur- och fritidsnämnden 2023-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 137-147
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2023-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer§§ 85-88 och 90-101
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kommunfullmäktige 2023-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Valnämnd 2023-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 5-9
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollValnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Omsorgsnämnd 2023-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareAngelica Klang
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 18. Kommunstyrelsen 2023-05-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareJenny Edlund Ängskog
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll