Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Kungörelse Kunskapsnämnden
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Förvaltningsrätten i Falun har genom beslut den 17 juli 2018, i målnummer 2999-18, förordnat att Kunskapsnämnden i Sandvikens kommuns beslut 2018-06-19 att eleverna på Österfärnebo skola årskurs 7-9 flyttas till skolor i centrala Sandviken läsåret 2018/19 tills vidare inte får verkställas.

  Förvaltningsrättes beslut med tillhörande information om hur man överklagar hålls tillgängligt hos Förvaltningarätter i Falun, Kullen 4, Falun from den 28 juli t.o.m 22 augusti 2018, då tiden för kommunens medlemmar att överklaga går ut. Kungörelse finns på anslagstavlan i Sandvikens kommun under samma period och möjlighet att ta del av handlingarna tillhörande målnummer 2999-18 finns på Sandvkens kommuns Medborgarservice, Smedsgatan 21 i Sandviken också samma period som nämns ovan.

 2. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2018-07-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2018-07-12 § 209
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterarePia Hansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Individ-och familjeomsorgsnämndens utskott 2018-07-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2018-07-24 §§ 210-211
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterarePia Hansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kunskapsnämnden 2018-08-14
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§86
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §86

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Sidan uppdaterad: 2018-03-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se