Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av Fordon MX 03 DXF
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer MX 03 DXF som stått uppställd under en längre period vid Årsundavägen / Säljansvägen i Sandviken har flyttats till AAA bilmontering i Skutskär Myrhagsgatan 10, med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 2. Kommunfullmäktige 2021-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kallelse till Kommunfullmäktige 2021-06-14
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenKarin Rhodin
  DokumentProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 14 juni 2021 kl 13.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Under rådande omständigheter med smittorisk ser vi gärna att du som åhörare inte deltar på plats utan ser sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se. Sammanträdet finns även tillgängligt att se i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz. Sammanträdet kommer att genomföras digitalt med samtliga ledamöter på distans. Ordförande deltar från kommunfullmäktigesalen i Sandvikens stadshus.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige utgår

  Till följd av coronaviruset och smittorisk utgår Kafé Fullmäktige från detta sammanträde.


  Ärenden på dagordningen

  Kommunfullmäktige fastställer befolkningsprognos för år 2021, samt debatterar och fattar beslut om budgetramar för år 2021-2024. Övriga ärenden på dagordningen är bland annat: utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021, redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid, svar på medborgarförslag om VA-områden, samt Storviksbadet.

  Sammanträdet börjar kl 13:00.

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Karin Rhodin, kommunsekreterare, 026-24 08 49,

  karin.rhodin@sandviken.se


 4. Kommunstyrelsen 2021-05-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2021-06-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2021-06-02 §§ 187-220
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Detaljplan för Förmannen 6 - Underrättelse om granskning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Ansvarig för kungörelsenEva Brodin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för ändamålet kontor på fastigheten Förmannen 6. Detaljplanen avser även att bibehålla ändamålet bostäder på fastigheten för att skapa flexibilitet.

  Bestämmelser om begränsningar i bebyggelsens omfattning sätts för framtida nybyggnad eller vid behov av om- och tillbyggnad.

  Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
  som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms/bedöms inte stämma överens med intentionerna Sandvikens kommuns översiktsplan. 

  Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2021-06-14 till 2021-06-28 (2 veckor) tillgänglig på kommunens webbplats, 

  www.sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats. > Förmannen 6

  Lämna synpunkter senast 2021-06-28. Synpunkter lämnas via e-tjänsten på webbplatsen, via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till: 

  Sandvikens kommun 

  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

  811 80 Sandviken 

  Märk brevet med Förmannen 6. 

  Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 7. Serviceutskottet 2021-06-08 §§ 44-45
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Paragrafer§§ 44-45
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2021-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer§§ 221-224
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2021-06-14 §123
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§ 123
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Företagshälsovårdsnämnd (FHRG) 2021-06-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOrgan/instans Företagshälsovårdsnämnd (FHRG)
  Paragrafer§§ 14 – 19
  Förvaringsplats för protokolletCentraldiariet, Region Gävleborg
  SekreterareKajsa Jansson Gladh
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 2021-06-15
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer2021-06-15 § 65
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareEva Brodin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2021-06-15
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2021-06-15 §§ 113-115
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-16 § 63
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§ 63
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-06-15
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§ 66
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§ 67
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-06-15
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§ 71
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Arbetslivsnämnden 2021-06-16 § 60
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Paragrafer§ 60
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Omsorgsnämnd 2021-06-16
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§ 51
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareGloria Gruber
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad § 51

 19. Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer2021-06-15 §§ 55-64, 66-68
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareEva Brodin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Kunskapsnämnden 2021-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 84-99
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 21. Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer56-62 och 64-67
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareRaluca Ionescu-Gabor
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Arbetslivsnämnden 2021-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Arbetslivsnämnden 2021-06-16 § 53
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Paragrafer§ 53
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Omsorgsnämnd 2021-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 47-55
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareGloria Gruber
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 25. Individ- och familjeomsorgsnämndens protokoll 2021-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 64-77
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll