Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon STP 733
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer STP 733 har omhändertagits och Sandvikens kommun har flyttat fordonet enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har varit felaktigt uppställd och varit fortlöpande uppställd på samma plats under minst tre dygn (2 § 1 st 2c.)

  Fordonet har blivit flyttad från stora torgets parkering och blivit uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär. Detta fordon finns att hämta ut på adressen Myrhagsgatan 8 mot en viss kostnad. Telefonnummer till AAA bildemontering är 026-79 100. Hämtas inte fordonet innan den 15 april övergår äganderätten till Sandvikens kommun.

 2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2019-01-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2019-01-22 §§ 1-16
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Flytt av fordon BUG 174
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer BUG 174 har omhändertagits och flyttats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt på AAA bildemontering i Skutskär. För att uthämta fordonet ska kostnad för flytt betalas på plats. Om inte fordonet hämtas innan den 4 april kommer äganderätten övergå till Sandvikens kommun.

 4. Flytt av fordon RRZ 539
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv beskrivning av til

  Erat fordon med registreringsnummer RRZ 539 har omhändertagits och flyttats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt på AAA bildemontering i Skutskär. För att uthämta fordonet ska kostnad för flytt betalas på plats. Om inte fordonet hämtas innan den 7 april kommer äganderätten övergå till Sandvikens kommun.

   

 5. Arbetslivsnämnden 2019-01-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Flytt av fordon LXG 564
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer LXG 564 har omhändertagits och Sandvikens kommun har flyttat fordonet enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har varit felaktigt uppställd och varit fortlöpande uppställd vid Odengatan 1. Detta fordon finns att hämta ut på adressen Myrhagsgatan 10 i Skutskär mot att alla kostnader i samband med flyttningen av fordonet betalas på Hämtas inte fordonet ut innan den 1 april 2019 övergår äganderätten till Sandvikens kommun,

 7. Omsorgsnämnden 2019-01-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv beskrivning av tillkännagivandet här eller radera denna textrad

 8. Valnämnd 2019-01-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterarePia Åberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsen 2019-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunrevision 2019-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevision
  Paragrafer§1-3
  Förvaringsplats för protokolletPWC, Lantmäterigatan 2 a, Gävle
  SekreterareHanna Franck Larsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Gästrike Räddningstjänst - Räddningsdirektion 2019-01-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGästrike Räddningstjänst
  Paragrafer§ 1-3
  Förvaringsplats för protokolletGästrike Räddningstjänsts kansli
  SekreterareAgneta Holgersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Flytt av fordon PUD 455
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer PUD 455 har omhändertagits i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 15 mars 2019. Har fordonet inte hämtats ut innan detta datum tillfaller fordonet Sandvikens kommun. Vid hämtning av fordonet ska kostnad för flytt och uppställning betalas direkt till AAA bildemontering.

 13. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2019-02-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2019-02-06 §§ 16-38
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kunskapsnämnden
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer15-16
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterade paragrafer

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-01-31
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se