Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Kungörelse för flytt av fordon
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  ParagraferLagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Följande fordon har flyttats och skrotats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

  Ford utan registreringsskyltar vid Rosenbergsvägen i Sandviken.

  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

  Sandvikens kommun

 2. Kommunfullmäktige 2018-11-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-11-28 § 179
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kunskapsnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer111-122
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 5. Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareAnna Lindbom
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-11-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2018-11-27 §§112-120
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareLotta Holmström
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Valnämnd 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterarePia Åberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Omsorgsnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 64-72
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland nämndsammanträde 20181128
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-11-28 §§ 175-195
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kallelse till kommunfullmäktige 2018-12-17
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenAngelica Lindberg
  DokumentKallelse till Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 december 2018, kl 17.00

  Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

  Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

  Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats samt via webb-TV på sandviken.se.

  Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

  Föredragningslista

  1. Miljöpris 2018  
  2. Upprop  
  3. Val av justerare  
  4. Allmänhetens frågor  
  5. Avsägelser och fyllnadsval 
  6. Valärenden 
  7. Inkallelse av ersättare i styrelser och nämnder i partigruppsordning
  8. Borgensramar för bolagen för år 2019 
  9. Borgensavgifter inför 2019
  10. Ramar för vidareutlåning till bolagen för år 2019 
  11. Upphävande av taxa för nyttjande av kommunens geodata
  12. Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) 2020  
  13. Svar på medborgarförslag om laddstolpar till elbilar  
  14. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer   
  15. Frågor  
  16. Handlingar för kännedom  

  Monica Jacobsson
  Ordförande

 12. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2018-12-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2018-12-05 §§ 317-341
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunstyrelsen 2018-12-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-03-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se