Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon TPT 515
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TPT 515 har flyttats från infarten till Sursvavägen, (koordinater 60°37'51.1"N 16°49'48.9"E).

  Fordonet har skrotats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.


   

 2. Flytt av fordon DNJ 238
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer DNJ 238 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

  Beslutet kan inte överklagas.

   

 3. Flytt av fordon RXS 260
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RXS 260 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

  Beslutet kan inte överklagas.

 4. Flytt av fordon UME 979
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer UME 979 har omhändertagits och skrotats i Hofors kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Beslutet kan inte överklagas.

 5. Flytt av fordon från Värdshusvägen, Gysinge
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon utan registreringsnummer har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har klassats som fordonsvrak och stått uppställt på Värdshusvägen i Gysinge.

 6. Flytt av fordon RNC 450
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RNC 450 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

  Beslutet kan inte överklagas.

 7. Flytt av fordon ETK 802
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer ETK 802 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har varit långtidsuppställt vid parkering på Sveavägen i Sandviken.

  Beslutet kan inte överklagas.

 8. Flytt av fordon XYE 515
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer XYE 515 som stått uppställd under en längre period vid resecentrums parkering i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 26 oktober 2019 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 9. Flytt av fordon PNO 822
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer PNO 822 har flyttats från Thore Petregatan 52 i Storvik.

  Fordonet har skrotats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall

 10. Flytt av fordon PEH 325
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer PEH 325 har flyttats från Lassasvägen.

  Fordonet har skrotats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

 11. Underrättelse om detaljplan för Tuna 3:5 och del av Tuna 3:4
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Förslaget till en ny detaljplan för Tuna 3:5 och del av Tuna 3:4 har varit på samråd och en samrådsredogörelse har sammanställts.

  Nästa steg i planprocessen är granskning och den kommer att hållas i 30 dagar mellan den 12 augusti till den 10 september 2019. Förslaget finns här: Detaljplan för Tuna 3:5 och del av Tuna 3:4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Synpunkter lämnas via e-mail vgs@sandviken.se, via post till Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken eller via vår e-tjänst som finns på ovan nämnda webbadress.

  Har man inte lämnat synpunkter senast under granskningstiden kan man förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

  Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

 12. Omsorgsnämnden 2019-06-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 56, X-länsgräns-Hedesunsa, delen X-länsgräns-Väg 516 i Gävle kommun, Gävleborgs län.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTrafikverket
  Förvaringsplats för handlingarnaSe kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2019-08-26-2019-09-25 hos:

  Trafikverket, Redargatan
  Gävle kommun, förvaltningshuset, Kyrkgatan 22, Gävle
  Biblioteket i Hedesunda, Skolvägen 5, Hedesunda
  Trafikverkets webbplats: https://www.trafikverket.se/vag56-lansgrans-hedesundalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2019-06-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se