Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon BUG 034, SHD 119 och JEC 548
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Tre fordon med registreringsnummer BUG 034, SHD 119 samt JEC 548 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har varit långtidsuppställda på komunens fastighet Sätra 5:229 på Lönnacken.

  Beslutet kan inte överklagas.

 2. Flytt av fordon TCL 491
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TCL 491 som stått uppställd under en längre period vid Västerled 82-92 i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 april 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon GCU 413 och SUN 885
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Två fordon med registreringsnummer GCU 413 och SUN 885 som stått uppställd under en längre period vid Hantverkargatan 30 i Hofors har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 21 april 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 4. Flytt av fordon i Torsåker utan registreringsnummer
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon utan registreringsnummer som stått uppställd under en längre period vid parkeringsytan mitt emot Torsåkerskyrka längs med Solbergaleden har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 21 april 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 5. Flytt av fordon MWY 469
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer MWY 469 som stått uppställd under en längre period vid grönområdet intill Brännkärrsgatan och Jägargatan har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 21 april 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 6. Flytt av fordon SCP 108
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer SCP 108 som stått uppställd under en längre period vid grönområdet intill Brännkärrsgatan och Jägargatan har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 21 april 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 7. Flytt av fordon RJN 030
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RJN 030 som stått uppställd under en längre period vid parkeringsytan intill Norra Järngatan i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 21 april 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 8. Flytt av fordon TMH 680
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TMH 680 som stått uppställd under en längre period vid parkeringen vid Tallbacksvägen 3 i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 24 januari 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 9. Flytt av fordon RMW 423
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RMW 423 som stått uppställd under en längre period vid Skolgatan 10 i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 maj 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 10. Flytt av fordon JKC 984
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon (husvagn) med registreringsnummer JKC 984 som stått uppställd under en längre period vid Aljsövallen i Åshammar har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 maj 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 11. Flytt av fordon DBG 590
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer DBG 590 som stått uppställd under en längre period på Hesselgrens väg i Storvik har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 maj 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 12. Utvecklingsutskottet 2020-03-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Serviceutskottet 2020-03-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Omsorgsnämnden 2020-02-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2020-03-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2020-03-11 §§ 71-99
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Flytt av fordon PKT 149
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer PKT 149 som stått uppställd under en längre period vid Resecentrum i Sandviken har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 16 juni 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 17. Flytt av fordon TNO 464
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TNO 464 som stått uppställd under en längre period vid Kantarellvägen i Sandviken har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 16 juni 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 18. Kommunfullmäktige 2020-03-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Under Gästrike återvinnares nästa förbundsfullmäktige 2020-03-26 ska beslut om revidering av investeringsram tas.
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGästrike återvinnare
  Förvaringsplats för protokolletHandlingarna finns på Gästrike återvinnares digitala anslagstavla
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Handlingarna finns på Gästrike återvinnares digitala anslagstavlalänk till annan webbplats.

 20. Flytt av fordon CXT 087
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer CXT 087 som stått uppställd under en längre period vid Hesselgrens väg i Storvik har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 24 juni 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 21. Omsorgsnämnden 2020-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Individ- och familjeomsorgens utskott 2020-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2020-03-24 §§ 100-102
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareMartha Anderstedt
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Kunskapsnämnden 2020-03-24
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§ 39 Muntlig ekonomisk nämndsrapport januari-februari 2020
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad paragraf

 25. Underrättelse beviljat bygglov på fastigheten Blåbärsriset 12
  • Delegationsbeslut
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareNathalie Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Underrättesle

  Genom detta brev underrättas ni om beviljat bygglov:
  Bygglov har beviljats för fasadändring ( byte av entrépartier) på fastigheten
  Blåbärsriset 12. Tulegatan 21 A- C, Tulegatan 23 A – C, Tulegatan 25 A – C
  och Tulegatan 27 A - B i Sandviken.
  Beslutsdatum: 2020-03-26
  För mer information om ärendet var vänlig kontakta Västra Gästriklands
  samhällsbyggnadsförvaltning, tfn 026-24 00 00. Uppge diarienummer VGSBY-
  2020-240.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2020-02-26
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se