Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon RDR 132
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RDR 132 som stått uppställd under en längre period på Torsåkersvägen i Hofors har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 2. Flytt av fordon EFD 612
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RDR 132 som stått uppställd under en längre period på Stensvägen i Ockelbo har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 3. Kommunstyrelsen 2020-10-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kallelse till kommunfullmäktige 2020-11-16
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenHelena Jäderkvist
  DokumentProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 16 november 2020 kl 14.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att deltaga som åhörare. Under rådande omständigheter med smittorisk rekommenderar vi dock att du ser sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se. Sammanträdet finns även tillgängligt att se i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige utgår

  Till följd av coronaviruset och smittorisk utgår Kafé Fullmäktige under höstens sammanträden.

  Debatt och beslut om budget 2021

  Under sammanträdet debatteras och beslutas Sandvikens kommuns budget för år 2021.

  Ärenden på dagordningen

  På dagordningen finns bland annat beslut om skattesats för år 2021, investeringsplan respektive exploateringsplan för åren 2021-2023, samt ändring av taxor inom VGS.

  På dagordningen finns också beslut om gemensam fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Därutöver svar på motioner och medborgarförslag

  PWC deltar för att föredra revisionsrapport om kunskapsnämndens styrning av grundskolan, och Niclas Reinikainen, VD för Sandviken Energi, närvarar för att informera om gemensam fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken.

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Helena Jäderkvist, kommunsekreterare, 026-24 11 73,

  helena.jaderkvist@sandviken.se

 5. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2020-11-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2020-11-04 §§ 343-379
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Utvecklingsutskottet 2020-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Serviceutskottet 2020-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg 2020-11-27
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbund Gävleborg
  Ansvarig för kungörelsenLina Bjarnolf
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2021-2023 vid styrelsemöte den 27/11 kl. 9:30-12.

  Intresserad allmänhet anmäler sig till lina.bjarnolf@finsamgavleborg.se, senast 25/11. Deltagande erbjuds då via digital länk.

 9. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer§§117-127
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareSusanna Gaddenius
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kunskapsnämnden 2020-11-17
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§133, §134, §140
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad paragraf

 11. Kunskapsnämnden 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 129-140
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 12. Arbetslivsnämnden 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 109-120
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareEmma Wengelin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunfullmäktige 2020-11-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2020-11-17 §§ 107-115
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2020-11-17
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se