Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon HBR 463
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer HBR 463 som stått uppställd under en längre period vid Sanderängsparken intill Sanderängsgatan i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 1 mars 2022 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 2. Flytt av fordon TTH 024
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TTH 024 som stått uppställd under en längre period vid grusparkeringen intill Sandvik, Mossvägen i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 6 mars 2022 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 3. Flytt av fordon RMX 126
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RMZ 126 som stått uppställd under en längre period vid grusparkeringen intill Sandbacka park, Fiskängsvägen i Sandviken har skrotats i med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 4. Detaljplan för Åsen 8:23 - Underrättelse om granskning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  DokumentSandvikens kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av enbostadshus eller parhus på fastigheten Åsen 8:23. Tillkommande bebyggelse ska placeras och utformas med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

  Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

  Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden, 2022-01-14 till 2022-01-28 (2 veckor) tillgänglig på kommunens webbplats, www.sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats. -> Detaljplan för Åsen 8:23.

  Lämna synpunkter senast 2022-01-28. Synpunkter lämnas via e-tjänsten på webbplatsen, via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:


  Sandvikens kommun

  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

  811 80 Sandviken

  Märk brevet med planförslagets rubrik.

  Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 5. Flytt av fordon OKM 043
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer OKM 043 som stått uppställd under en längre period vid parkering intill Bryggargatan i Hofors har skrotats i med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 6. Kunskapsnämndens utskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 1-2
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll