Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon RLR 023
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RLR 023 som stått uppställd under en längre period Fredriksgatan 29 i Sandviken och har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 2. Flytt av fordon RPD 053
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RPD 053 som stått uppställd under en längre period Fredriksgatan 29 i Sandviken och har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon RBP 917
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RBP 917 som stått uppställd under en längre period vid Norra Lingbovägen i närheten av Tallbacken i Lingbo har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 4. Flytt av fordon RZS 747
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RZS 747 som stått uppställd under en längre period på Skolgatan i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 5. Flytt av fordon NFF 375
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer NFF 375 som stått uppställd under en längre period vid Stationsgatan i Sandviken har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

 6. Flytt av fordon NNN 945
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer NNN 945 som stått uppställd under en längre period på Tallbacksvägen i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 7. Flytt av fordon EFD 612
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer EFD 612 som stått uppställd under en längre period på Stensvägen i Ockelbo har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 8. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-08-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2020-08-25 §§ 108-123
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kultur- och fritidsnämnden 2020-08-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer75-83
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareEmma Wengelin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kunskapsnämnden 2020-08-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 93 - 103
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 11. Arbetslivsnämnden 2020-08-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 184, direktjusterad paragraf
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer§ 184, Kompletterande samrådsyttrande inför ansökan om nätkoncession för kraftledningar
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareSusanna Gaddenius
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kallelse till kommunfullmäktige 2020-09-21
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 21 september 2020 kl 17.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att deltaga som åhörare. Under rådande omständigheter med smittorisk rekommenderar vi dock att du ser sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se. Sammanträdet finns även tillgängligt att se i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige utgår

  Till följd av coronaviruset och smittorisk utgår Kafé Fullmäktige även under höstens sammanträden.

  Ärenden på dagordningen

  På dagordningen finns bland annat uppdrag avseende projektet ”Från bidrag till egen försörjning.” Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till ändring av gällande felparkeringsavgifter, samt besluta om lokalförsörjningsplan för omsorgsförvaltningen år 2020-2030.

  På dagordningen finns även svar på motion från (M) om förbättrade parkeringsmöjligheter i centrala Sandviken, svar på motion från (V) om att kommunen ska ta fram en arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, samt svar på motion från (SD) om utökad kameraövervakning i kommunen. Vidare kommer även medborgarförslag besvaras, bland annat ett förslag om att kommunen ska inleda samtal med Region Gävleborg om att buss 48 och 49 ska utgå från Österfärnebo, förslag om att införa förbud mot fågelmatning i centrala Sandviken, samt förslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan Stensätra och Sätra.

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Helena Jäderkvist, kommunsekreterare, 026-24 11 73,

  helena.jaderkvist@sandviken.se

 14. Flytt av fordon RDR 132
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RDR 132 som stått uppställd under en längre period på Torsåkersvägen i Hofors har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 15. Flytt av fordon EFD 612
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RDR 132 som stått uppställd under en längre period på Stensvägen i Ockelbo har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 16. Kommunstyrelsen 2020-09-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareSusanna Gaddenius
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Utvecklingsutskottet 2020-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2020-09-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2020-09-09 §§ 280-310
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Serviceutskottet 2020-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2020-06-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se