Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-09-25 § 142, 143, 147
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering av tre ärenden

 2. Utvecklingsutskottet 2018-09-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Serviceutskottet 2018-09-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Arbetslivsnämnd 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  SekreterareSofie Lindskog
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kunskapsnämnden 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer91-102
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 7. Individ- och familjeomsorgsnämnded 2018-09-25 §§ 82-98
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2018-09-25 §§ 82-98
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-09-25 §§ 138-155
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Valnämnden 2018-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterarePia Åberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunfullmäktige 2018-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Omsorgsnämnden 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Gästrike Räddningstjänst - Räddningsdirektion - 2018-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGästrike Räddningstjänst
  Paragrafer§ 15-20
  Förvaringsplats för protokolletGästrike Räddningstjänsts kansli
  SekreterareAgneta Holgersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2018-10-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2018-10-10 §§ 263-288
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kallelse till kommunfullmäktige 2018-10-22
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenAngelica Lindberg
  DokumentKallelse till Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Sidan uppdaterad: 2018-03-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se