Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon BWP 149
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer BWP 149 som stått uppställd under en längre period på Granvägen i Hofors har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 2. Flytt av fordon GTM 161
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer GTM 161 som stått uppställd under en längre period på Granvägen i Hofors har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 3. Flytt av fordon THW 092
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer THW 092 som stått uppställd under en längre period på Jägargatan i Hofors har flyttats och ställts upp med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 3 mars 2021 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 4. Flytt av fordon TUY 009
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TUY 009 som stått uppställd under en längre period på Hesselgrens väg i Storvik har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 5. Flytt av fordon TAO 578 samt PKA 832
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Fordon med registreringsnummer TAO 578 och PKA 832 som stått uppställd under en längre period på Åsvägen i Österfärnebo har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

 6. Utvecklingsutskottet 2021-01-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2021-01-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2021-01-13 §§ 1-33
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Serviceutskottet 2021-01-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareHelena Jäderkvist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se