Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Årsredovisning 2021

Coronapandemin har präglat även 2021 och skapat utmaningar för stora delar av samhället, men det har också funnits ljusglimtar.

För många invånare har 2021 varit ett mörkt år, då den globala pandemin medfört mycket lidande och vänt upp och ner på mångas tillvaro. För Sandvikens kommun har det inneburit att betydande delar av verksamheten har utsatts för stora påfrestningar.

Vårt mål har varit att trots rådande pandemi, leverera service med hög kvalitet till medborgarna. Samtidigt har vi fokuserat på att biträda andra myndigheter i arbete med att minska smittspridningen och försökt stötta drabbade branscher så gott vi har kunnat. Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om en konkret extrainsats i form av en särskild sommargåva i form av presentkort till kommunens personal för att tacka för deras extra insatser under pandemin och samtidigt ge den lokala handeln en välbehövlig injektion.

Vi har fått flera utmärkelser under året, bland annat fick vi Guldäpplets jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer. Vi har också fått uppmärksamhet för Servicekontorets fina initiativ med att sälja överbliven mat från skolluncherna, de så kallade klimatlådorna.

På näringslivssidan ser vi att allt fler företagare är intresserade av att etablera sig i kommunen. Nu när nya avfarten från E16 äntligen blir verklighet så har intresset ökat dramatiskt för området vid Tuna. Ett område där vi under året sett Microsoft inviga den första datahallen och vi har klart med etablering av bland annat Nordic Wellnes och Max Hamburgare. En utveckling som vi välkomnar och som kommer att påverka hela samhällsutvecklingen på sikt i form av efterfrågan på bostäder, skola och omsorg.

För att förbereda för ökad trafik via E16-avfarten och till Tunaområdet har vi under året byggt om rondellen i korsningen Gävlevägen - Järbovägen.

Vi kan även skryta med att vi har fått det högsta betyget på 20 år i Svenskt näringslivs företagsranking. Våra satsningar på att skapa ett bra företagsklimat i kommunen börjar helt klart ge resultat.

Klimatfrågan är alltid aktuell och kommunen ligger i framkant när det gäller vätgas. Här kan jag nämna att de första vätgasbussarna planeras att tas i drift under 2022.

Ser vi på samhällsutmaningar som vi står inför så har vi som de flesta kommuner i landet en ökande äldre befolkning. En utmaning som vi bara kommer att klara av med hjälp av ny teknik. Här ligger omsorgen imponerande långt fram med bland annat införandet av nyckelfria lås, läkemedelsrobotar, kameror och surfplattor för inköp.

När det gäller den sociala hållbarheten så har vi bland annat beslutat om en historiskt stor satsning för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Satsningen är långsiktig och tar stöd i en forskningsbaserad modell som framgångsrikt använts världen över.

Vi har även tagit beslut om att skapa fler möjligheter att idrotta. Folkhälsan står högt på agendan och speciellt i dessa pandemitider. Vi bygger två helt nya idrottshallar, en i Storvik och en i Sandviken. I Storvik rustas även den gamla hallen upp och badet har med hjälp av medel från Göranssonska stiftelserna börjat renoveras under året.

När det gäller resultatet för kommunen så blev det ett överskott. Dels på grund av kompensation från staten under pandemin, dels på grund av satsningar som inte kunde genomföras. Kommunen har använt delar av överskottet till att betala av framtida pensionskostnader och gjort avsättningar till resultatutjämningsreserven.

Vi har även under året infört ett nytt styr- och ledningssystem som bygger på samverkan, dialog och helhetssyn – för att kunna ge en bättre service och välfärd till våra invånare.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort och mycket välförtjänt tack till alla medarbetare, förtroendevalda, samarbetspartners och invånare. Det är tack vare er som det går så bra för Sandviken och att vi har lyckats ta oss igenom ännu ett mycket krävande år.

Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot det som motiverar mig: att Sandviken ska bli den bästa platsen att leva på.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

Årsredovisningen som pdf-fil

Årsredovisning 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelsen Årsredovisning 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2021 den 16 maj 2022

Tidigare årsredovisningar