Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Årsredovisning och delårsrapport

Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin från året innan. Den är ett bokslut som beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Kommunfullmäktige antog Årsredovisning 2022 den 15 maj 2023

Årsredovisning 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Revisionsberättelse, Årsredovisning 2022 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapporter

Kommunen och de kommunala bolagen upprättar varje år en delårsrapport för januari till augusti. I rapporten ingår delårsbokslut för kommunen samt en budgetuppföljning med prognos för kommunens verksamheter samt för de kommunala bolagen.

Äldre årsredovisningar och delårsrapporter

Vill du ta del av äldre årsredovisningar eller delårsrapporter kan du kontakta Medborgarservice