Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunplan med budget

Budgeten är en årlig plan för hur mycket pengar kommunen förväntas få in och hur dessa pengar ska användas. I budgeten fastställs även mål som ska gälla för kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa kommunplan med budget inför det kommande året samt plan för de kommande två åren. Dokumentet fastställs på hösten och då beslutas om ramar och prioriteringar för kommunens ekonomi och verksamheter under det kommande året.

Ta del av kommunplan med budget

Kommunplan 2024 med budget samt flerårsplan 2025-2026 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Antagen av kommunfullmäktige 11 december 2023.

Vill du ta del av äldre dokument kan du kontakta Medborgarservice