Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens Stadshus AB

Sandvikens Stadshus AB är moderbolag i Sandviken kommuns bolagskoncern och verkar som kommunens holdingbolag för hel- och delägda företag. Bolaget ägs till 100 % av Sandvikens kommun.

I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Högbo Bruks AB, Göransson Arena AB, Sandvikens Specialfastigheter AB och energikoncernen Sandviken Energi AB med dess helägda dotterbolag Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB. Vidare ingår fastighetsbolaget Sandvikenhus AB med det helägda dotterbolaget Sandtjädern holding AB samt Sandviken Nyttofastigheter AB och Knuten Fastigheter HB. Se organisationsschema för kommunala bolag

Ordförande: Peter Kärnström
Tel. 026-24 12 21
E-post: peter.karnstrom@sandviken.se

Ledamöter i styrelsen Öppnas i nytt fönster.