Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Bolagsordningar, förbundsordningar och ägardirektiv

Bolagsordningar, förbundsordningar och ägardirektiv beskriver vad de olika styrelserna har för uppgifter och vad som ingår i uppdraget.

Dessa dokument beslutas av Kommunfullmäktige.

Bolagsordningar

Regelverk för det kommunala bolaget, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Ägardirektiv

Bestämmelser för det kommunala bolagets verksamhet, utöver vad som framgår av bolagsordning.