Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skrotbilar och övergivna fordon

Här hittar du information om vad som gäller vid flytt av fordon på allmän platsmark och fastighetsmark och hur du anmäler ett övergivet fordon.

Flytt av fordon

Kommunen har möjlighet att flytta och skrota fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:189).
Står ett fordon felparkerat meddelar kommunen i de flesta fall detta till ägaren skriftligt. Om ägaren inte flyttar på sitt fordon kan kommunen komma att omhänderta det. I vissa fall kan fordonet flyttas till en uppställningsplats i avvaktan på ytterligare utredning. Bedöms fordonet vara ett fordonsvrak skrotas det i samband med flytt.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till Trafikverket, flytt av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan fordonet kan flyttas.

Övergivet fordon på fastighetsmark

Om ett fordon står övergivet på en privat tomt-, företags- eller annan fastighetsmark så kan det flyttas av kommunen på begäran av markägaren.

Innan markägaren skickar in en begäran ska markägaren själv försöka kontakta fordonsägaren via brev och be denne flytta fordonet. Nås inte fordonsägaren kan fordonet flyttas först en månad efter försök till kontakt med fordonsägaren.
Vid kontakt med fordonsägaren har denne sju dagar på sig att själv flytta sitt fordon.

Kostnaden för bortforsling faktureras till markägaren som sedan får ansvara för att kräva tillbaka kostnaden av fordonsägaren.

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare.