Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skrotbilar och övergivna fordon

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare.

Fordonsflytt från allmän platsmark

Ett felparkerat fordon kan störa ordning, säkerhet eller miljö i ett område. Därför kan kommunen ha rätt att flytta ett fordon om det står felparkerat.

Lagstiftningen tvingar inte, men ger kommunen möjlighet att fatta beslut om fordonsflytt. Fordonet flyttas då enligt Lagen om flytt av fordon (1982:129) och d förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:189).

Grunden för att ett fordon ska flyttas från allmän platsmark är oftast att fordonet fått en eller flera parkeringsanmärkningar. På övervakad tomtmark är grunden istället kontrollavgifter.

Kommunen uppmanar först ägaren att flytta fordonet. Det kan göras muntligt eller via brev till ägarens folkbokföringsadress. En röd lapp fästs också på fordonet. I vissa fall kan fordonet flyttas utan att ägaren kontaktas.

Fordonet flyttas oftast till en särskild uppställningsplats. Om kommunen flyttar ett fordon till uppställningsplatsen görs en kungörelse om detta på kommunens digitala anslagstavla.

Om fordonet bedöms vara ett fordonsvrak skrotas det i samband med flytt. Med fordonsvrak menas ett fordon som är i dåligt skick, övergivet och har ett lågt värde. Det är kommunen som bedömer om ett fordon är ett fordonsvrak.

Därefter informeras ägaren och Polisen om fordonsflytten genom en så kallad upplysning.

Fordonsflytt på övervakad tomtmark

Ett fordon kan flyttas om det har varit parkerat minst sju dygn i följd i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318).

Parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren måste tydligt ha tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska göras med vägmärken som följer vägmärkesförordningen.

Det är du som är markägare eller behörig beställare som får betala de kostnader som flytten innebär.

Fordonsflytt på oövervakad tomtmark

Om du upptäcker att ett fordon står olovligt parkerat på din mark, börja med att göra en ventilkontroll. Ventilkontrollen säkerställer att fordonet har stått stilla.

Försök kontakta fordonsägaren

Du ska sedan försöka kontakta fordonets ägare och be den att flytta fordonet. Tänk på att spara en kopia av det brev du skickar. Om du kontaktar ägaren på annat sätt, notera vilket datum kontakten skedde.

När det inte går att kontakta ägaren

Om ägaruppgifter saknas kan du begära handräckning från kommunen efter 30 dagar från det att du börjat söka efter ägaren.

Får du inte tag i fordonsägaren kan du kontakta kommunen om hjälp att flytta fordonet. Det gör du genom att upprätta en anmälan i E-tjänsten Övergivet fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kostnaden för bortforsling av fordonet betalas av mark- eller fastighetsägaren som sedan får kräva kostnaden av fordonsägaren.

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan fordonet kan flyttas.

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till Trafikverket, flytt av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.