Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kart- och mätningstjänster

Kart- och lantmäterienheten är en del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor och utför olika mätningstjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Karttjänster

Kart- och lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få följande karttjänster utförda.

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

 

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns via knappen som ser ut som en bok med ett frågetecken.

CX-kartan är en karta som bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna.

Kartinformation/ kartutdrag

Kartinformation/kartutdrag som krävs vid bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme beställs via självservice. Du kan också kontakta  Medborgarservice.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du skapa den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Mätningstjänster

Kart- och lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få följande mätningstjänster utförda.

Gränsutvisning

Vad är en gränsutvisning?

Vid en gränsutvisning söker man reda på gränsens sträckning med hjälp av kartor, gränsmärken med mera. En gränsutvisning är dock inte rättsligt bindande eftersom man inte följer samma formella regler för hanteringen av ärendet och kontakter med sakägare som vid en fastighetsbestämning. Den gräns som klarläggs har givetvis samma rättsverkan efter gränsutvisningen som den hade innan. Gränsutvisning kan bestå av uppstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar, lokalisering av överväxta och delvis raserade gränsmärken samt måttuppgifter och inmätning från befintliga kartor. Några nya gränsmarkeringar görs inte vid gränsutvisning.

Om du är osäker på var gränsen går till din fastighet kan en gränsutvisning utföras.

Vi levererar koordinater till gränsutvisning

För att förenkla för de som behöver gränsutvisning levererar vi koordinater till gränsmarkeringarna. Betalning för detta sker enligt gällande taxa (se längre ner på denna sida).

För att få hjälp med gränsutvisning finns det andra aktörer att vända sig till

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med gränsutvisning. Aktörer kan hittas genom en sökning via någon av de större sökmotorerna på internet. Sök exempelvis efter mättjänst, mätteknik, mätningstjänster, mätkonsult, mätning, mätservice etc.

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätter vi ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

Drönarflygningar

I takt med att Sandviken växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas till exempel ortofoton och höjdmodeller.

Vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder oss bland annat av drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess.

Tjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan vi bland annat framställa:

  • Flygbilder/video
  • Ortofoto
  • Höjdmodeller
  • Massberäkning
  • Kompletterande underlag för projektering

För mer information

vgs.kartomat@sandviken.se

Här utför vi drönarflygningar nu

Klicka på objekten för mer information.
Obs! Om ingen information(områden) syns i kartan beror det på att inga flygningar pågår

Övriga mätningstjänster

Vi utför mätningstjänster på beställning, ex VA- och ledningsmätning, höjdmodeller m.m.

Gränsutmärkning

Om ett eller flera gränsrör är borta så krävs en lantmäteriförrättning för att återutsätta gränsrören. I Hofors och Ockelbo kommun görs det av Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Sandvikens kommun görs det av Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) i Sandvikens Kommun.

Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Sidan uppdaterad: 2020-07-08
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.