Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

En 2D-karta är en platt, tvådimensionell representation av jordens yta. Det är som att titta på jorden ovanifrån, där platser och vägar ritas på ett plan.

En 3D-karta lägger till en tredje dimension – höjd eller djup. Det ger en mer verklighetstrogen bild av terrängen och låter oss se höjdskillnader som berg och dalar på ett sätt som 2D-kartor inte kan.

Läs mer om vårt införande av tredimensionella kartor

Kartportalen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I kartportalen finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Kartportalen

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns under rubriken Stöd och hjälp i kartportalen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.