Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor och mätning

Fastighetsägare och andra kommuninvånare har ibland behov av olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster.

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor, geografisk information och utför olika mätningstjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

I vår region används följande referenssystem, i plan SWEREF 99 16 30 och i höjd RH 2000.

Kartportalen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Bild från Kartportalen

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns under rubriken Stöd och hjälp.

Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.