Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartor och mätning

Fastighetsägare och andra kommuninvånare har ibland behov av olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster.

Kart- och lantmäterienheten är den del av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor, geografisk information och utför olika mätningstjänster i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

I vår region används följande referenssystem, i plan SWEREF 99 16 30 och i höjd RH 2000.

Kartportalen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en gemensam kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I denna kartportal finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Bild från Kartportalen

Information om hur du använder Kartportalens olika funktioner finns under rubriken Stöd och hjälp.

Drönarflygningar

I takt med att Sandviken växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas till exempel ortofoton och höjdmodeller.

Vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder oss bland annat av drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess.

Tjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan vi bland annat framställa:

  • Flygbilder/video
  • Ortofoto
  • Höjdmodeller
  • Massberäkning
  • Underlag för projektering och dokumentation


Här utför vi drönarflygningar nu

Klicka på objekten för mer information.
Obs! Om ingen information(områden) syns i kartan beror det på att inga flygningar pågår eller planerats inom kommande veckor.

Kontakta Kart- och lantmäterienheten

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.