Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stipendier och fonder

Sandvikens kommun administrerar vissa fonder och stipendier som delas ut årligen. I sammanställningen nedan får du tips om aktuella fonder.

Kultur- och fritidsnämndens stipendier

Stipendierna utdelas för förtjänstfulla insatser inom de områden för vilka kultur- och fritidsnämnden ansvarar och då främst inom barn- och ungdomsverksamhet, idrott och kultur.

Stipendierna utdelas till personer eller grupper mantalsskrivna och/eller verksamma inom Sandvikens kommun.

Stipendiesumman uppgår till totalt 25 000 kronor. Minsta stipendiebelopp är 3 000 kronor. Även andra än sökande kan tilldelas stipendium. Förslag med motivering kan inges av enskilda och sammanslutningar.

Upplysningar

Niklas Bergdahl, enhetschef - fritidsenheten
tel 026 - 24 11 07
E-post: niklas.bergdahl@sandviken.se

Marcus Strand, enhetschef - kulturenheten
tel 026 - 24 16 12
E-post: marcus.strand@sandviken.se

Ovansjöfonden

Stipendier till de personer som utbildar sig till ungdomsledare för verksamhet inom tidigare Ovansjö kommun. Premier till de personer som redan är aktiva ledare eller på annat sätt har hand om den frivilliga ungdomsverksamheten inom tidigare Ovansjö kommun.

Upplysningar

Niklas Bergdahl, enhetschef - fritidsenheten
tel 026 - 24 11 07
E-post: niklas.bergdahl@sandviken.se

Marcus Strand, enhetschef - kulturenheten
tel 026 - 24 16 12
E-post: marcus.strand@sandviken.se

Victor och Lotten Folins donationsfond

Ska främja kulturell, idrottslig eller annan föreningsbunden icke politisk ungdomsverksamhet i Gästrike-Hammarby och stödja behövande i Ovansjö församling.
Ansökan inlämnas löpande under året till till Kultur och fritid, Föreningsenheten, 811 80  SANDVIKEN.

Upplysningar

Niklas Bergdahl, enhetschef - fritidsenheten
tel 026 - 24 11 07
E-post: niklas.bergdahl@sandviken.se  

Marcus Strand, enhetschef - kulturenheten
tel 026 - 24 16 12
E-post: marcus.strand@sandviken.se

Viktor Magnussons stipendiefond

Stipendiet kan tilldelas den som avlagt studentexamen vid Sandvikens gymnasieskola (Bessemergymnasiet) och som påbörjat sin utbildning till civilingenjör (270p) vid teknisk högskola eller annan högre teknisk läroanstalt med gymnasieskolans NV- eller TE-program (alternativt annat motsvarande utbildningsprogram) som grund.
Information och ansökan

Fonden för partiellt arbetsföra (FAK)

Handikapporganisationer och organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej drivs i vinstsyfte kan söka bidrag till verksamheterna i Sandviken ur fonden för partiellt arbetsföra (FAK).
Information och ansökan

Göranssonska stiftelserna

Göranssonska stiftelserna består av tre olika stiftelser som har instiftats av ättlingar till  grundaren av Sandvik AB, Göran Fredrik Göransson 1819 - 1900. Det är Stiftelsen den Göranssonska fonden, Stiftelsen Albert & Anna Göranssons minne samt Sigrid Göranssons stiftelse. www.goranssonska.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lars Bucans kulturstiftelse

Stiftelsen främjar välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller på annat sätt allmännyttiga ändamål i Sandvikens kommun. Lars Bucan 1905-1990 som föddes i Tjeckoslovakien, skänkte sina förvaltade pensionspengar till stiftelsen som tack för det goda bemötande han fick när han kom till Sandviken.

Stiftelsen delar årligen Kulturbidrag samt ett Kulturpris till enskilda personer, föreningar eller institutioner som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt främjar kulturen inom Sandvikens kommun.

Mer information och ansökan: larsbucan.se/kulturstiftelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gunvor Göranssons kulturstiftelse

Syfte: att främja välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller på annat sätt allmännyttiga ändamål i främst Sandvikens kommun och i Gävleborgs län i övrigt.

Ansökningstillfällen:

Tre, ej särskilt bestämda sammanträden per år. Senaste ansökningsdatum 2019: 31 januari, 30 april  och 30 september.

Ansök via självservice

Ansök via blankett

AnsökningsblankettWord (word, 37.5 kB)

Skicka blanketten till: Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80  SANDVIKEN.

Förfrågningar om ansökningar:

Kristina Bratberg, tel 026-24 12 26, 073-837 19 86.  
E-post: kristina.bratberg@sandviken.se

Sparbanksstiftelsen Nya

Sparbanksstiftelsen nya,
Stora gatan 39, 722 12  VÄSTERÅS.
Tel 021-38 27 70.
www.sparbanksstiftelsennya.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna Arvsfonden

Arvsfondsdelegationen, 103 33  STOCKHOLM.
Tel 08-405 10 00.
www.arvsfonden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra sökfunktioner

Via datorer på Sandvikens folkbibliotek kan du söka i databasen Global Grant som är världens största databas för stipendier, bidrag och stöd. Global Grant innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se