Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fonden för partiellt arbetsföra (FAK)

Handikapporganisationer och organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej drivs i vinstsyfte kan söka bidrag till verksamheterna i Sandviken ur fonden för partiellt arbetsföra (FAK).

Vad organisationer kan söka bidrag till

Handikapporganisationer och organisationer som har anknytning till handikappverksamheter kan söka bidrag ur fonden för till exempelvis utbildningar, föreläsningar, studiematerial, olika former av inköp till verksamheter och liknande.

Ansökan två gånger per år

Ansökan om bidrag ur fonden sker två gånger per år och ska skickas in till Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun.

  • 15 maj
  • 15 november

Ansökan på pappersblankett

Har du inte möjlighet att ansöka om bidrag via e-tjänsten kan du hämta ansökningsblanketten på Omsorgsförvaltningen Sandviken, Hamngatan 12.

Ansökan diarieförs och arkiveras enligt gällande rutiner.

Återrapportering

Enligt nämndens riktlinjer ska den som beviljats bidrag ur fonden inom ett år återrapportera till Omsorgsnämnden hur bidragspengarna använts. Eventuellt överskott ska återbetalas.

Mer information

Maria Lindqvist, administrativ chef
026-24 18 01, maria.lindkvist@sandviken.se