Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kollektivt boende med stöd- och behandlingsinsatser, Örtagården

Kommunalt HVB-hem i Sandviken för vuxna missbrukare. Här finns 12 platser för män och fem platser för kvinnor. Boendet är nyktert och drogfritt.

Örtagården är bemannat dygnet runt. Personalen består av en biträdande enhetschef som förestår verksamheten, behandlingsassistenter, handledare, drogterapeuter och en kokerska.

Örtagården erbjuder:

 • Grundbehandling, 12-stegsbaserad i grupp
 • MI-samtal – motiverande samtal
 • CRA-behandling (Community Reinforcement Approach) är en strukturerad, psykosocial, individuell behandlingsform där arbetssättet omfattar olika livsområden
 • Återfallsprevention – arbetet är manualbaserat och utgår från materialet ”Väckarklockan”.
 • Arbetsträning och Friskvård

Som boende på Örtagården får du;

 • Kontaktpersoner som tillsammans med dig utformar en genomförandeplan som kommer att vara vägledande i din utveckling.
 • genomförandeplanen är anpassad efter varje enskild individ. Där sysselsättning, behandling och sysslor i det kollektiva boendet är obligatoriska för alla som bor på Örtagården.

Örtagården arbetar KBT-inriktat

Vår strävan är att bemöta varje individ med ett MI-baserat förhållningssätt.

Viktiga hörnstenar i behandlingsarbetet med våra boenden är följande:

 • Struktur där vi arbetar med veckoschema
 • Kontaktsamtal
 • Ekonomi
 • Sjukvårdskontakter och tandvård
 • Fritiden

Samarbeten

Våra nära samarbetspartners är Svalan som ansvarar för vår gruppbehandling samt arbetsträning och praktik via Kärnhuset/Vågbrytaren.

Mer information

Medborgarservice 026-24 00 00