Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gullhedsskolan

Välkommen till Gullhedskolan F-6

Gullhedskolan ligger mycket vackert med närhet till skog och natur. Skolan är samarbetspartner till Björkmurens vänner. Vid Björkmuren har skolan varierande pedagogisk friluftsverksamhet.

Skolan arbetar mycket för att ge alla barn en trygg miljö.

För oss är det viktigt att möta varje elev på hennes/hans egen nivå vilket syns i vårt sätt att arbeta och vilka arbetssätt vi väljer. Vi arbetar också mycket med att stärka tilliten till den egna förmågan.

Skolan har ett elevråd med representanter från alla årskurser. Där har eleverna möjlighet att påverka sin vardag. Elevrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor.

Gullhedskolan har cirka 270 elever i åldrarna 6-12 år.   

Medarbetare

Skolan är indelad i 3 arbetslag: Fritidshem, åk F-3, och åk 4-6 .
Vi arbetar åldershomogent.
På skolan arbetar det här  läsåret  2 förskollärare, 5 fritidspedagoger, 14 grundskollärare, två speciallärare och 3 resurspedagoger.
Vi har även ett Elevhälsoteam som består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, speciallärare och rektor. Där arbetar vi för att ge elever med särskilda behov det stöd som de har rätt till.

Kontaktinformation

Gullhedskolan
Gullsjövägen 11
811 71 Järbo
0290-335 90

Västra grundskoleområdet
Skolområdeschef/rektor: Lena Seydlitz
026-24 16 16

Biträdande rektor: Erika Spångberg
0290-335 57
erika.spangberg@edu.sandviken.se

Sjukanmälan skola: 0290-335 67 eller sms till 070-089 74 72
Sjukanmälan förskoleklass och fritidsverksamhet:
Regnbågen: 0290-335 66 eller sms till 070-089 74 79
Rönnen: 0290-335 66 eller sms till 070-089 74 71

Skolans dokument

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-12-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se