Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Jäderfors skola F‑6

Vår skola är en liten byskola som ligger ca 7 km utanför Sandviken längs vägen mot Järbo och Kungsberg. Vi har nära till naturen och det utnyttjar vi i den dagliga verksamheten. Vi arbetar ofta i teman och då oftast i grupper från F-6. Vi har ett återkommande tema varje läsår och det är vår Natur- och friluftslivsvecka som ligger på hösten. Då har vi många uteaktiviteter och en övernattning på skolan.

Våra elever åker en gång i veckan till Gullhedskolan i Järbo för sin slöjdundervisning.

För oss är det viktigt att möta varje elev på hennes/hans egen nivå vilket syns i vårt sätt att arbeta och vilka arbetssätt vi väljer. Vi arbetar också mycket med att stärka tilliten till den egna förmågan.

Klimatet på vår skola är mycket gott och undersökningar visar att elever och personal trivs mycket bra. Vi arbetar också mycket med att ta hand om varandra, oavsett ålder.

Skolan har ett elevråd med representanter från alla årskurser. Där har eleverna möjlighet att påverka sin vardag. Elevrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor.

På skolan finns ett arbetslag där personalen tillsammans ansvarar för all verksamhet från 6.45 till 16.30.

Vi har ett mycket gott samarbete med våra engagerade och positiva föräldrar. Ett föräldraråd finns på skolan. Vi samarbetar även med Jäderfors sportklubb.

På skolan finns cirka 50 elever, indelade i :
F-2, 3-4 och 5-6
I arbetslaget ingår 2 förskollärare, 3 grundskollärare och en speciallärare.

Skolan har dessutom tillgång till specialpedagog, talpedagog, skolsköterska och skolkurator.

Kontaktinformation

Jäderfors skola
Magistervägen 3
811 91 Sandviken
026-24 10 79

Västra grundskoleområdet
Skolområdeschef/rektor: Lena Seydlitz
026-24 16 16

Biträdande rektor: Erika Spångberg
0290-335 57
erika.spangberg@edu.sandviken.se

Sjukanmälan skola och fritidsverksamhet: 026-24 10 79 eller sms till 070-089 72 11

Skolans dokument

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-12-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se