Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hållbar utveckling

Vi äger inte jorden utan vi lånar den av våra barn brukar man ju säga. När man lånar något så lämnar man tillbaka det i samma skick som man fick det. Riktigt så går det dock inte till idag i världen utan vi behöver alla hjälpas åt för att ta bättre hand om vår enda jord.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

2015 antogs de globala målen av alla världens länder. Målen är även kända som Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 odelbara mål som tillsammans täcker in alla aspekter av hållbarhet. De är odelbara för att de hänger ihop och det går inte att bara arbeta med några av dem för att nå hållbarhet. Det 17:e och sista målet handlar om att vi måste göra det här tillsammans.

På miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning finns Hållbarhetsgruppen som ansvarar för naturvårdsarbete, energi- och klimatrådgivning samt miljöstrategiskt arbete.

Hållbarhetsgruppen når du på vgs.hallbarhet@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.