Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Äldre kartor från Sandvikens kommun 1791-1994

Kommunarkivets kartor från 1791-1923 finns i Lantmäteriets e-tjänst "Historiska kartor" och kan ses via länkarna i tabellen här nedanför.

Vill du se kartor från den nationella lantmäteristyrelsen, vackra så kallade renovationer med mera, se här:
Sök Historiska kartor - Lantmäteristyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du se kartor från de regionala lantmäterimyndigheterna, se här:
Sök Historiska kartor - Lantmäterimyndigheternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att kunna titta på dessa kartor i bästa kvalitet behöver du ha bildvisningsprogrammet DjVu installerat. Länk till instruktion för hur du installerar DjVu finns här:
Installera-DjVu-bildvisningsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartorna från och med 1933 i tabellen är tillgängliga som jpeg-filer. Textdokument är tillgängliga i sökbara OCR-tolkade pdf-filer.

De äldsta kartorna som finns i kommunarkivet kommer främst från Sandvik AB          (t.o.m. 30 juni 1972 Sandvikens Jernverks AB). De flesta av de yngre kartorna är upprättade inom Sandvikens kommuns stadsingenjörskontor, samt dess företrädare inom Sandvikens köping och Sandvikens stad.

Idag är det en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar Sandvikens kommuns karttjänster.

ADRESSKARTOR

Årtal

Beskrivning

Nummer

1864

Karta över Sandvikens bruk. Fotografisk kopia av skadat original från 1864, samt ett odaterat samtida original.

2181K-AK1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1871

Plan av Sandvikens bruk. Senare påskrift mellan 1871 och 1875.

2181K-AK2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1873

Plan av Sandvikens bruk.

2181K-AK3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1879

Karta över Sandvikens bruk. Daterad 1870, med komplettering 1879.

2181K-AK4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1882

Karta över Sandvikens bruk.

2181K-AK5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1888

Brandkarta över Sandvikens bruk.

2181K-AK6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1890

Plan över Sandvikens bruks arbetarestad med omgivningar.

2181K-AK7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1890

Lägenheten Murgården, Sandviken.

2181K-AK8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1894

Brandkarta över Sandvikens bruk.

2181K-AK9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1896

Brandkarta över Sandvikens bruk.

2181K-AK10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1897

Sandvikens bruk. Elledningar 1896-1897.

2181K-AK11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1897

Karta över villastaden. Högbo Västanbyn nummer 19, sub 20 och nr 23.

2181K-AK12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1902

Karta över Yttre Sandviken.

2181K-AK13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1908

Karta över Yttre Sandviken.

2181K-AK14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1908

Brandkarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1910

Vattenledningskarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1915

Plankarta över Sandviken. Bruket och yttre Sandviken samt Seestaden och Olsbacka.

2181K-AK17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1910

Brandkarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1915

Brandkarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1916

Stadsplaneförslag för del av egendomen Seljansö.

2181K-AK20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1933

Karta över Sandviken.

2181K-AK21öppnas i nytt fönster

1938

Karta över Sandviken, kompletterad.

2181K-AK22öppnas i nytt fönster

1940

Karta över adressnumrering för Sandvikens köping.

2181K-AK23-1öppnas i nytt fönster

1940

Adressnummerförteckning för Sandvikens köping innehållande gatu-, park och kvartersnamn.

2181K-AK23-2_TextPDF (pdf, 14.1 MB)

1944

Adressnumrering Sandvikens stad.

2181K-AK25öppnas i nytt fönster

1945

Östanå-Lövbacken-Boänge. Adressnumrering

2181K-AK26öppnas i nytt fönster

1946

Sandvikens stad

2181K-AK27öppnas i nytt fönster

1947

Sandvikens stad. Sandvikens Jernverks AB och See Fabriks AB markområden.

2181K-AK28-1öppnas i nytt fönster

1947

Sandvikens stad. Vägnät

2181K-AK28-2öppnas i nytt fönster

1947

Sandvikens stad.

2181K-AK28-3öppnas i nytt fönster

1947

Sätra och Säljan, Ovansjö (övre del)

2181K-AK29-1öppnas i nytt fönster

1947

Sätra och Säljan, Ovansjö (nedre del)

2181K-AK29-2öppnas i nytt fönster

1949

Sandvikens stad, del av

2181K-AK30öppnas i nytt fönster

1951

 Sandvikens stad 1947, reviderad 1951

2181K-AK31öppnas i nytt fönster

1954

Sandvikens stad, del av

2181K-AK32öppnas i nytt fönster

1962

Sandvikens stad, del av (färg)

2181K-AK33-1öppnas i nytt fönster

1962

Sandvikens stad_Text till karta 2181-AK33

2181K-AK33-2PDF (pdf, 650.5 kB)

1962

Sandvikens stad, del av (svartvit)

2181K-AK33-3öppnas i nytt fönster

1963

Storviks köping (färg)

2181K-AK34-1öppnas i nytt fönster

1963

Storviks köping (svartvit)

2181K-AK34-2öppnas i nytt fönster

1965

Sandvikens stad del av, översikt

2181K-AK35öppnas i nytt fönster

1965

Sandvikens stad del av (övre del)

2181K-AK35-1öppnas i nytt fönster

1965

Sandvikens stad del av (nedre del)

2181K-AK35-2öppnas i nytt fönster

1966

Sandvikens stad, del av

2181K-AK36-1öppnas i nytt fönster

1966

Sandvikens stad, del av_Text till karta 2181K-AK36

2181K-AK36-2PDF (pdf, 679.6 kB)

1968

Sandvikens stad, stadsdelar

2181K-AK37-1öppnas i nytt fönster

1968

Sandvikens stad, stadsdelar_Text till karta 2181K-AK37

2181K-AK37-2PDF (pdf, 697.1 kB)

1966

Ovansjö huvudkarta (Översikt Ovansjö kommun)

2181K-AK38-1öppnas i nytt fönster

1966

Ovansjö tätortskarta
(Bro-Västerberg-Österberg, Gästrike-Hammarby, Kungsgården, Hillsta, Sätraområdet, Jäderfors, Åshammar)

2181K-AK38-2öppnas i nytt fönster

1968

Storviks köping

2181K-AK39öppnas i nytt fönster

1969

Sandvikens stad del av (färg)

2181K-AK40-1öppnas i nytt fönster

1969

Sandvikens stad del av (svartvit)

2181K-AK40-2öppnas i nytt fönster

1974

Sandviken, centralorten

2181K-AK41-1öppnas i nytt fönster

1974

Sandviken, centralorten_Text till karta 2181K-AK41

2181K-AK41-2PDF (pdf, 397.1 kB)

1978

Sandviken, centralorten

2181K-AK42öppnas i nytt fönster

1982

Sandviken, centralorten

2181K-AK44öppnas i nytt fönster

1990

Sandviken, centralorten

2181K-AK45öppnas i nytt fönster


Övriga Kartor

Årtal

Beskrivning

Nummer

1791

Karta över Ovansjö socken. Sammandragen av Gävle provinskontors befintliga bykartor 1783.

2181K-ÖK1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1857

Karta över provinsen Gästrikland. Marker tillhöriga Garpenbergs bruk, Horndals bruk, Högbo bruk markerade någon gång 1857-1866.

2181K-ÖK2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1865

Karta över kanalen i Sandviken. Med alternativa sträckningar Jädraån - Storsjön.

2181K-ÖK3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1873

Karta över laga skifte i Västanbyn. Fastställd 1848. Sandvikens bruksområde inritad med tusch 1873, uppdaterad med blyerts till åtminstone 1905.

2181K-ÖK4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1896

Karta över arrendegården Västangården i Västanbyn.

2181K-ÖK5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1897

Sandvikens järnverk. Plansch framställd till Stockholmsutställningen 1897.

2181K-ÖK6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1898

Karta över brukshemman med därtill hörande lägenheter under Sandvikens bruk.

2181K-ÖK7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1898

Karta över ströhemmanen under Sandvikens bruk.

2181K-ÖK8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1901

Karta över Sandvikens ströhemman med yttre Sandviken och det s.k. Nybondshemmanet.

2181K-ÖK9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1907

Karta över Sandvikens ströhemman

med yttre Sandviken och det så kallade Nybondshemmanet. Datering uppskattad.

2181K-ÖK10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1910

Karta över skogen till Seljansö gård.

2181K-ÖK11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1911

Översiktskarta över de byar och hemman som kunna komma att beröras vid bildandet av Sandvikens municipalsamhälle.

2181K-ÖK12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1918

Sammandragskarta över Sandvikens Jernverks Aktiebolags fastigheter uti Högbo och Ovansjö socknar.

2181K-ÖK13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1918

Karta över Gysinge bruksområde.

2181K-ÖK14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1923

Karta över Högbo socken, Gävleborgs läns skogsvårdsstyrelse.

2181K-ÖK15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1934

Järbo socken - Järbo kommun,
västra delen

2181K-ÖK16-1öppnas i nytt fönster

1934

Järbo socken - Järbo kommun,
östra delen

2181K-ÖK16-2öppnas i nytt fönster

1937

Järbo socken - Järbo kommun,
tryckt 1950

2181K-ÖK17öppnas i nytt fönster

1937

Sandvikens stads friluftsråd, tryckt 1946

2181K-ÖK18öppnas i nytt fönster

1937

Sandviken med omnejd, tryckt 1948

2181K-ÖK19öppnas i nytt fönster

1938

Sandvikens Jernverks AB och Högbo bruks AB mark

2181K-ÖK20öppnas i nytt fönster

1940

Sandvikens köping, utomplansbestämmelser (färg)

2181K-ÖK21-1öppnas i nytt fönster

1940

Sandvikens köping, utomplansbestämmelser (svartvit)

2181K-ÖK21-2öppnas i nytt fönster

1942

Sandvikens stad, sammanställd 1942, tryckt 1947

2181K-ÖK22öppnas i nytt fönster

1947

Sandvikens stad, större markägare

2181K-ÖK23öppnas i nytt fönster

1971

Sandvikens kommun

2181K-ÖK24öppnas i nytt fönster

1974

Sandvikens kommun, centrala delen översiktskarta

2181K-ÖK25öppnas i nytt fönster

1985

Sandvikens kommun, översiktskarta

2181K-ÖK26öppnas i nytt fönster

1986

Sandvikens kommun, översiktskarta Sandvikenprojektet, områdesindelning

2181K-ÖK27öppnas i nytt fönster

1989

Sandvikens kommun, översiktskarta

2181K-ÖK28öppnas i nytt fönster

1993

Sandvikens kommun, områdesindelning karta 1

2181K-ÖK29-1öppnas i nytt fönster

1993

Sandvikens kommun, områdesindelning karta 2

2181K-ÖK29-2öppnas i nytt fönster

1993

Sandvikens kommun, områdesindelning karta 3

2181K-ÖK29-3öppnas i nytt fönster

1994

Sandvikens kommun

2181K-ÖK30öppnas i nytt fönster
Upphovsrätt och informationsinnehåll

Kartorna kan ha ett upphovsrättsligt skydd och är då märkta i filegenskaper under copyright och kommentarer: "Användning för privat bruk enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729 2 kap. 12 §) är tillåten, men icke för kommersiella ändamål."

Kontakta chefen för Kart- och lantmäterienheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vid frågor om upphovsrätten och Sandvikens kommunarkiv om informationsinnehållet på kartmaterialet.  

Upphovsrättslag Svensk författningssamling 1960:729länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En karta från Stadsingenjörskontoret i Sandvikens stad skapad av stadsingenjör Bengt Hellman 1969.

En karta från Stadsingenjörskontoret i Sandvikens stad upprättad av stadsingenjör Bengt Hellman 1969.

Sidan uppdaterad: 2020-08-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se