Stöd till unga 16–19 år som varken arbetar eller studerar

Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta och Första steget vill då tillsammans med andra aktörer i kommunen hjälpa ungdomar att hitta rätt sysselsättning.

Vi vill i första hand hjälpa ungdomar att hitta motivation för skolan eller andra studieformer men kan även hjälpa till att hitta andra meningsfulla sysselsättningar.

Du som är 16–19 år  

Saknar du examen från gymnasiet?
Vill du veta hur du kan komma vidare?

Det här kan du få hjälp med

  • coachande samtal som syftar till att förbättra ditt självförtroende och komma fram till vad du vill göra i livet
  • att söka praktikplats eller arbete
  • studie- och yrkesvägledning
  • att söka alternativa studievägar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
  • stöttning vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen
  • hälsa och friskvård

Du som har gjort ett studieavbrott, fått studiebevis eller inte påbörjat din gymnasieutbildning kommer att kontaktas av Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Du kan också själv boka en tid för ett första möte där vi pratar, eventuellt tillsammans med dina vårdnadshavare, om vad du gör nu, vad som lett fram till den nuvarande situationen och vad du har för önskemål inför framtiden. Vi gör sedan en individuell planering för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen.

Det här är kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Sandvikens Kommun har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Broschyr Kommunens aktivitetsansvar/Första Steget Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mikael Bergling, samordnare KAA
mikael.bergling@sandviken.se
Telefon: 026-24 10 13

Mattias Olsson, samordnare KAA
mattias.olsson@sandviken.se
Telefon: 026-24 16 77


Du som är vårdnadshavare eller skolpersonal

Har du en ungdom som gjort avbrott eller inte påbörjat en gymnasieutbildning? Följ länken nedan och läs om vilket stöd som finns att få.

Du som vill erbjuda en praktikplats

Skicka gärna ett e-postmeddelande med namn och telefonnummer till lokcenter@sandviken.se