Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Governance modeller för processnära underhåll

Studie om "rätt" governance modeller för det processnära underhållet

Sandvikens kommun har i ett samarbetsprojekt med Högskolan i Gävle (CLIP), Triple Steelix, Sandvik (SMT), Ovako i Hofors, SSAB i Borlänge och Outokumpu i Avesta genomfört en studie i syfte att identifiera passande governance strukturer för det processnära underhållet och samarbete med deras underleverantörer.

Vad är "rätt" typ av governance för det processnära underhållet?

Många större industrier och företag fokuserar på sina kärnkompetenser och på att avveckla de funktioner som inte anses vara kärnfunktioner. Problemet är att underhållsaktiviteter svåra att klassifiera som en kärnfunktion (core-close) eller icke kärnfunktion (core-distant). Många underhållsaktiviteter är mer eller mindre löst kopplade från kärnprocesserna medans andra är mycket tight kopplade till företagets kärnprocesser och har en betydande roll för utfallet, kvalitet, tillgänglighet, leveransprecission med mera. En underhållsfunktion innehåller inte bara professionell kunskap, den omfattar dessutom processkunskap och förståelse för hur företagets processer förhåller sig till varandra.

Resultat

Den här studiens bidrag är en modell som kan hjälpa till att vägleda vid val av governancetyp (modell) för det externt inköpta underhållet (outsourcing). Med stöd och vägledning av modellen kan underhållsorganisationen välja den mest optimala relation till leverantören utifrån underhållets natur och leverantörens förmåga, både den tekniska förmågan och den organisatoriska förmågan (processmognaden).

Studien presenteras på en internationell konferens

Studien blev i konkurrens med andra forskningsstudier utvald att presenteras på EUROMAS årliga internationella konferens i Palermo 2014. Resultatet blev publicerat i en vetenskaplig artikel i Operation Management Research i november 2017. Studien är att betrakta som ett research paper inom ramen för Stålindustrins forskarskola.

Här kan du ladda ner artikeln: A model for outsourcing and governing of maintenance within the process industryPDF (pdf, 525.8 kB)

För mer information kontakta
Lennart Söderberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-241215
mobil: 070-6721104
e-post: lennart.soderberg@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-02-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se