Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöd för anhöriga

Här finns information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till en äldre person eller någon som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Att vara anhörig till någon som behöver mycket stöd och hjälp kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Hos kommunen finns hjälp att få, både i form av råd och stöd och särskilda insatser som underlättar din vardag.

För vissa stödinsatser krävs biståndsbeslut. Det innebär att du behöver ta kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om den hjälp du önskar. Kontakta Medborgarservice för mer information.

Fri avlösning i hemmet

Du som vårdar någon närstående har rätt till fri avlösning i hemmet. Syftet med avlösningen är att du som vårdar ska få möjligheter till egen tid för avkoppling eller egna aktiviteter.

För att fri avlösning ska kunna erbjudas krävs att din närstående har ett omfattande behov av personlig omvårdnad, demensproblematik eller andra kognitiva funktionsnedsättningar som kräver dagliga insatser/tillsyn. Merparten av hjälpinsatserna utförs av dig som anhörig.

Fri avlösning ges max 12 timmar per kalendermånad. Du kan välja att dela upp timmarna på flera tillfällen, eller ta ut dem sammanhängande. Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal som kommer hem till din närståendes bostad på den tid som man kommit överens om.

Kontakta Medborgarservice för mer information.

Råd vid kognitiv sjukdom eller demenssjukdom

Du som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom kan få stöd och råd från en Demenssjuksköterska. Kanske är du orolig för en anhörig som börjar visa symptom eller behöver du råd om hur du ska bemöta någon i din närhet som har fått en diagnos.
Kognitiv sjukdom/demenssjukdom