Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöd för anhöriga

Här finns information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till en äldre person eller någon som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Att vara anhörig till någon som behöver mycket stöd och hjälp kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Hos kommunen finns hjälp att få, både i form av råd och stöd och särskilda insatser som underlättar din vardag.

Avlösning i hemmet - när du vårdar en anhörig

Avlösning i hemmet innebär att tillfälligt eller regelbundet avlasta och underlätta för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Under tiden du får avlösning befinner sig personal tillsammans med din närstående i den personens hem och tillgodoser tillsyn och omvårdnad. Syftet med avlösningen är att du som vårdar ska få möjligheter till egen tid för avkoppling eller egna aktiviteter. Du har möjlighet att dela upp den beviljade veckotiden på flera tillfällen.

Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal som kommer hem till din närståendes bostad på den tid som ni kommit överens om.

För dig som vårdar en anhörig som är 75 år eller äldre finns möjlighet till fri avlösning under max 12 timmar per kalendermånad. För att fri avlösning ska kunna erbjudas krävs att den som vårdas har ett omfattande behov av personlig omvårdnad, demensproblematik eller andra kognitiva funktionsnedsättningar som kräver daglig hjälp. Merparten av hjälpinsatserna utförs av dig som närstående.

Ansök om avlösning i hemmet

För att ansöka om max 12 timmar per kalendermånad för en anhörig som är 75 år eller äldre ska du kontakta Medborgarservice.

För att ansöka om mer än 12 timmar per kalendermånad eller om ansökan gäller en anhörig som är yngre än 75 år ansöker du via vår e-tjänst för omfattande stöd.

Mer information om avlösning i hemmet

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare kan du kontakta Medborgarservice.

Avlösarservice i hemmet - när du vårdar en närstående som har en funktionsnedsättning enligt LSS

Du som vårdar en närstående i det egna hemmet har rätt till avlösarservice. Avlösarservice ger möjlighet för dig som förälder, make, maka eller annan närstående att få avlösning i omvårdnads­arbetet i hemmet. Det kan till exempel vara för att du ska få möjlighet till avkoppling, uträtta ärenden eller för att genomföra andra aktiviteter som personen med funktions­nedsättning inte deltar i.

Avlösningen utförs framförallt hemma men om en aktivitet utanför hemmet är inplanerad följer avlösaren med.

Ansök om avlösarservice i hemmet

Du ansöker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) när den person som du vårdar tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

Mer information om avlösarservice

Enhetschef Ingela Svedvall
Tel: 026-24 13 29
E-post: ingela.svedvall@sandviken.se

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare kan du kontakta Medborgarservice.

Korttidsvistelse

För personer som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd finns möjlighet att ansöka om korttidsvistelse. Vistelsen ger dig som är anhörig avlösning i arbetet med omvårdnad.

Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Korttidsvistelse för personer med behov av stöd enligt Socialtjänstlagen

Råd vid kognitiv sjukdom eller demenssjukdom samt utbildning för anhöriga

Du som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom kan få stöd och råd från en Demenssjuksköterska. Kanske är du orolig för en anhörig som börjar visa symptom eller behöver du råd om hur du ska bemöta någon i din närhet som har fått en diagnos.

Du har också möjlighet att vara med på en utbildning för anhöriga. Utbildningen ger dig bland annat kunskaper om demenssjukdomar, bemötande och behandlingar.
Kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

För många yngre och äldre personer med demenssjukdom är det viktigt att bo kvar hemma. Att komma till en dagverksamhet ger dig möjlighet att träffa andra, få struktur och stöttning i din vardag. Dagverksamheten är också viktig för att ge närstående avlastning och stöd.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom