Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Framtiden för grundskolorna i Åshammar och Jäderfors under utredning

Kunskapsnämnden beslutade den 19 mars att utreda framtiden för Alsjöskolan i Åshammar med årskurser F-3 och Jäderfors skola med årskurser F-3.

Bakgrunden är att ett vikande elevunderlag påverkar möjligheterna att bedriva en pedagogisk och ekonomiskt hållbar skolverksamhet på dessa skolor.

Utredningen ska, utifrån ett skolperspektiv, undersöka vilka konsekvenserna blir av att stänga respektive inte stänga Alsjöskolan och Jäderfors skola.

Utredningen ska innehålla:

  • elevunderlag
  • elevprognoser
  • personal
  • ekonomi
  • barnkonsekvensanalys
  • förslag på alternativa skolplaceringar

Utredningen ska mynna ut i en rapport och förslag till beslut gällande de båda skolornas framtid senast på Kunskapsnämndens sammanträde i augusti 2024. En eventuell förändring gällande skolorna kan bli aktuell tidigast läsåret 2025/2026.

Från den 7 maj kan du ta del av materialet här:

Informationsfilm med svar på frågor om pågående utredning (7 maj)

Tidsplan

19 mars

Kunskapsnämnden beslutade om utredning och öppnade en frågelåda för vårdnadshavare för att ställa frågor och lämna synpunkter.

29 april

Utkast till utredningen skickas för kännedom till Kunskapsnämndens beredningsgrupp samt på remiss för synpunkter till Kommunstyrelsen och andra berörda nämnder för att belysa flera perspektiv.

7 maj

Utredningen skickas till Kunskapsnämnden och publiceras på denna sida.

Kunskapsförvaltningen svarar på frågor från frågelådan via filmen nedan. Filmen visas även för Kunskapsnämndens ledamöter vid kommande möte den 14 maj.

14 maj

Utredningen presenteras för Kunskapsnämnden.

11 juni

Fortsatt dialog om utredningen och remissvar på Kunskapsnämndens möte.

20 augusti

Beslut i Kunskapsnämnden.