Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också ansöka om bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Hyresvärdar och andra fastighetsägare av flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Du kan inte söka bidrag om du beviljats en bostad efter särskild behovsprövning enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med det menas vård-och omsorgsboende, gruppbostad eller servicebostad.

Lagstiftning
Bidraget regleras i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.

Bidrag för bostadsanpassning

Sök bidrag för att anpassa din bostad så den fungerar bättre för dig.

För dig som ska söka bostadsanpassningsbidrag

Bidrag för reparation, service och besiktning

Ersättning för reparation av anpassningar som finansierats med bostadsanpassnings­bidrag samt ersättning för service och besiktning av installationer som finansierats med bostadsanpassningsbidrag.

För dig som ska söka reparationsbidrag

Bidrag för återställning

För att återställa en bostad eller fastighet när gjorda anpassningar inte längre behövs.

För dig som ska söka återställningsbidrag

Kontakt

Har du frågor om bostadsanpassningsbidrag kontakta Medborgarservice, 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2020-06-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Självservice

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.