Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors och Sandvikens kommun.

Bostadsanpassnings­bidrag

Du som bor i Sandvikens och Hofors kommun kan söka bostadsanpassningsbidrag. Det är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktions­nedsättning och behöver anpassa din bostad. Bidraget kan du använda för att till exempel ta bort höga trösklar eller för att montera rullstolsramp utomhus.

Vem kan få bostadsanpassnings­bidrag?

Bostadsanpassnings­bidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning – till exempel en kognitiv funktionsnedsättning, rörelsehinder eller nedsatt syn. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Bostadsanpassningsbidrag kan användas till

Du kan använda bidraget för att bygga om eller göra förändringar som underlättar för dig i ditt hem. Till exempel:

 • sätta upp stödhandtag
 • ta bort trösklar
 • anpassa höjden på arbetsbänkar och skåp i kök
 • installera timer till spis
 • byta ut badkar mot duschplats
 • bredda dörrar
 • montera ramp utomhus

Anpassningarna kan du göra i din permanenta bostad (hyresrätt, bostadsrätt, villa, radhus) men inte i fritidsboendet och sommarstugan. Om du inte själv äger fastigheten du bor i, måste du först få godkänt från din fastighetsägare.

Så ansöker du 

För att ansöka om bidrag fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om bostadsanpassnings­bidrag". Blanketten hittar du i längst ner på sidan.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka med ett intyg från din läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast om att du behöver anpassa din bostad.

Blankett och intyg skickar du till:

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken 

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, eller behöver hjälp med din ansökan ringer du till Medborgarservice 026-24 00 00. Be att få prata med en handläggare för bostadsanpassning.

Frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag

Om du planerar att byta bostad

Du ska välja din nya bostad med omsorg. Den nya bostaden måste vara lämplig och inte kräva stora anpassningar för att du ska beviljas bostadsanpassnings­­bidrag. Handläggarna kan ge dig information om vad som gäller.

Prova i första hand hjälpmedel

Kontakta en arbetsterapeut för att i första hand prova om hjälpmedel kan avhjälpa ditt problem. Om inte, kan han eller hon ge dig det intyg som krävs för att vi ska kunna ta ställning till din ansökan.  

Exempel på anpassningsåtgärder

Du kan till exempel beviljas bidrag för att sätta upp stödhandtag, anpassa trösklar, anpassa höjden på arbetsbänkar och skåp i kök, ersätta badkar med duschplats, bredda dörrar eller montera ramp utomhus. Möbler eller annan lös inredning (sådant som du tar med dig om du skulle flytta), kan du inte få bidrag för att anpassa. Bidrag kan inte användas för renovering, upprustning av bostaden eller underhåll av tidigare anpassningar.

Reparation av teknisk kvalificerad utrustning

Bidrag kan beviljas för reparation av teknisk utrustning såsom, dörrautomatik, hissar, toalett med spol- och torkfunktion, motorer i höj- och sänkbara skåp. Detta gäller endast om dessa åtgärder har installerats med bostadsanpassnings­bidrag.

För mer information ring Medborgarservice 026-24 00 00.

Offerter och kostnader

Om du vill kan du själv beräkna kostnader genom att ta in offert och söka bidrag med den som underlag. Skicka i så fall med kopior på offerterna eller dina kostnadsberäkningar gärna med ritningar.

Du kan be din handläggare om hjälp

Om du har svårt att själv ordna medgivande från fastighetsägare, beräkna kostnader eller ta in offert, behöver du inte lämna de uppgifterna i din ansökan. Kommunens handläggare kan då hjälpa dig via en fullmakt som vi i så fall ber dig skriva under.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Vi strävar efter att hålla dig informerad under hela handläggningstiden:

 • Vissa enkla ärenden och prioriteringsärenden handläggs i allmänhet inom en vecka.
 • Vissa ärenden kräver hembesök, vilket i allmänhet innebär en väntetid. Du kommer att informeras om detta i ett brev när vi mottagit din ansökan.
 • När vi fått in alla uppgifter som krävs prövar vi din ansökan mot lagen om bostadsanpassning
 • Du får alltid ett skriftligt beslut som svar på din ansökan
 • Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur detta går till, hittar du i ditt beslut

Mer information

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, eller behöver hjälp med din ansökan ringer du till Medborgarservice 026-24 00 00. Be att få prata med en handläggare för bostadsanpassning.

Ansökningsblankett

Ansökan om bostadsanpassning
PDF
(pdf, 94.5 kB)Blanketten kan fyllas i på skärmen men måste skickas in via post.

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.