Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljöstrategiskt program för Ockelbo 2022-2026

Det Miljöstrategiska programmet är ett styrdokument som beskriver hur det miljöstrategiska arbetet i Ockelbo kommun ska se ut och det innehåller målinriktningar som beskriver det önskade läget som vi tillsammans ska arbeta för att uppnå.

Det Miljöstrategiska programmet samordnar och utvecklar miljöarbetet i Ockelbo kommun som geografiskt område. Programmet omfattar alla som bor i kommunen och all verksamhet inom kommunens gränser, såsom markanvändning, företagande med mera.

Det Miljöstrategiskt programmet för Ockelbo 2022-2026 antogs av Ockelbos Kommunfullmäktige den 2022-03-07.

- Miljöstrategiskt program för Ockelbo 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ett Miljöstrategiskt program?

Vår största utmaning är den stora förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Vår miljö och klimatet påverkas negativt av våra dagliga aktiviteter. Över hela världen kan vi redan se flera ekosystem som börjar kollapsa och extrema väder till följd av klimatförändringar.

Behovet av ett kontinuerligt arbete mot en hållbar och miljövänlig utveckling av skogsbruk, jordbruk och verksamheter är stort. Det Miljöstrategiska programmet 2022–2026 för Ockelbo är ett vägledande strategiskt dokument som hjälper Ockelbo kommun nå Agenda 2030-målen så att vi tillsammans kan bidra till en värld som ska finnas till och kvar för alla.

Ockelbos Miljömålinriktning

Det Miljöstrategiska programmet för Ockelbo innehåller tre målområden med beskrivning av det önskade läget:

Klimatneutralt Ockelbo

Ockelbo är en klimatneutral kommun som lever utan att överskrida vår koldioxidbudget. Alla som bor i Ockelbo kan transportera sig på ett fossilfritt sätt och energin som vi använder kommer från förnybara källor. Samhället utgår från cirkulär resurshantering och alla byggande i Ockelbo nyttjar hållbara material samt skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart.

Ren och giftfri vardag

I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. Utemiljön är fri från nedskräpning, vi kan andas frisk och ren luften, och hör inga buller. I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är konkurrenskraftig och innovativ. En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska. Vi tar tillvara de resurser som finns i skogen.

Robusta ekosystem

Ockelbo värnar den biologiska mångfalden, naturen och vatten högt. Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Vi prioriterar grönområden och möjlighet till rekreation. Vi tar inte rent vatten för givet och tar tillsammans ansvar för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt och rent vatten. Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som klimatförändringarna medför och kommer att medföra.

Ambitionen är att Ockelbo arbetar aktivt för att värna den biologiska mångfalden, välja klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material, erbjuda ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter samt att återbruk och källsortering är en självklarhet.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.