Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fastighetsrättsliga uppdrag

Kart- och lantmäterienheten utför på uppdrag bland annat följande

  • Fastighetsrättsliga utredningar, till exempel utreda delägare i samfällighet
  • Fastighetsförteckningar för till exempel gemensamhetsanläggningar.
  • Bildandet av samfällighetsföreningar (endast i Sandvikens kommun)

De flesta fastighetsrättsliga uppdrag debiteras efter den tid det tar att utföra uppdraget.

Vi debiterar enligt beslutad taxa, normalt 1 300 kr/timme

Eventuella restider utgör debiterbar tid. För större uppdrag kan ett erbjudande om fast pris lämnas.

25% moms tillkommer på våra tjänster.

Vi utför fastighetsrättsliga uppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.