Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Fastighetsregistret

Lättillgänglig information om fastigheterna, deras ägare, adresser, värden och inteckningar är grundläggande för ett lands ekonomiska utveckling. Sverige var tidigt ute med att bygga upp ett fastighetsregister. Under en 25-årsperiod överfördes informationen från handskrivna registerböcker till datorläsbar form. De centrala registren i fastighetsregistret är sedan något år rikstäckande. Systemet utvecklas ständigt och nya informationsslag tillkommer. Registret består av en textdel med tillhörande digital registerkarta och innehåller bland annat uppgifter om lantmäteriförrättningar, planer och andra markreglerande bestämmelser.

Hofors och Ockelbo kommun

Fastighetsregistret för Hofors och Ockelbo kommun ajourhålls av den statliga lantmäterimyndigheten.

Sandvikens kommun

Fastighetsregistret för Sandvikens kommun ajourhålls av Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet.

Mer information

Medborgarservice 026-24 00 00
E-post: klm@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.