Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Fastighetsregistret

Lättillgänglig information om fastigheterna, deras ägare, adresser, värden och inteckningar är grundläggande för ett lands ekonomiska utveckling. Sverige var tidigt ute med att bygga upp ett fastighetsregister. Under en 25-årsperiod överfördes informationen från handskrivna registerböcker till datorläsbar form. De centrala registren i fastighetsregistret är sedan något år rikstäckande. Systemet utvecklas ständigt och nya informationsslag tillkommer.

Hofors och Ockelbo kommun

Fastighetsregistret för Hofors/Ockelbo kommun ajourhålls av den statliga lantmäterimyndigheten. Registret består av en textdel med tillhörande digital registerkarta och innehåller bland annat uppgifter om lantmäteriförrättningar, planer och andra markreglerande bestämmelser.

Sandvikens kommun

Fastighetsregistret för Sandvikens kommun ajourhålls av Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet. Registret består av en textdel med tillhörande digital registerkarta och innehåller bland annat uppgifter om lantmäteriförrättningar, planer och andra markreglerande bestämmelser.

Mer information

Medborgarservice 026-24 00 00
E-post: klm@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-03-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.