Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Utsikt från Kungsberget

Kungsberget

Kungsberget är en av Sveriges snabbast växande fritidsanläggningar. Kungsbergets Fritidsanläggningar AB ägs av Branäs-gruppen, som driver och utvecklar verksamheten och destinationen.

Vintertid är Kungsberget Gästriklands populäraste resmål. Orten utvecklas i hög takt med nya skidområden, hotell, stugor, lägenheter, restauranger och butiker. Från och med 2017 har anläggningen även sommaraktiviteter och öppethållande året runt. Kungsberget, en av kommunens fyra turistnoder, har förutsättningar att på sikt bli en serviceort.

Strategier för Kungsbergets utveckling

Kungsberget utvecklas som attraktiv ort för besökande, boende och företagande genom:

  • att förutsättningar skapas för framgångsrik året runt-verksamhet
  • utveckling på berget södra och västra sida
  • att kommunikationerna förbättras med Sandviken och Gävle
  • att en fördjupning av översiktsplanen utarbetas

Riktlinjer för Kungsberget

Friluftsliv/Skidanläggning

  • Ge möjligheter till utveckling av skidanläggningen

Bostäder

  • Planeringsarbetet i området har genomförts i flera etapper genom samråd mellan flera aktörer, och fortsatt utredningsarbete ska fortsätta på samma sätt

Kulturmiljö

  • Kulturmiljövärdet består i huvudsak av det öppna odlingslandskapet med tillhörande bebyggelse, vilket bör beaktas

Natur, grönstruktur och rekreation

  • Värdefulla naturområden ska värnas och ges möjlighet till utveckling.
  • Bevara odlingsmark så långt det är möjligt

Kommunikationer

  • Verka för utökning av kollektivtrafiken i samarbete med kollektivtrafikmyndigheten

Ta del av hela ortsanalysen för Kungsberget