Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 38 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Biträdande rektorer till Bessemerskolan


  Vi på Bessemerskolan söker två nya biträdande rektorer till de nationella programmen.
  Vi söker medarbetare som vill vara en del av vårt processarbete där vi både arbetar med struktur och...

 • Ekonomihandläggare


  Vi söker nu en ekonomihandläggare till Ekonomienheten.

  Du kommer som ekonomihandläggare inom enheten att ha eget ansvar för att handlägga och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt...

 • Lärare till Jernvallsskolan 4-9


  Jernvallsskolan är en F-9 skola med ca 460 elever. Vår skola upplevs av elever, personal och föräldrar som en skola där man trivs och känner sig trygg. Med ett gemensamt trygghetsteam, vuxna...
 • Bibliotekarie


  - Assisterande programansvarig
  - Utveckling av våra arbetsplatsbibliotek
  - Läsfrämjande arbete för vuxna
  - Nätverkande mot föreningar och lokalsamhälle

  I tjänsten ingår sedvanliga...

 • Sjuksköterska till Hemsjukvården, Omsorgsförvaltningen


  Patienter i hemsjukvården har rätt till en god och säker vård. Den ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Viktigt är att alla delar i vårdkedjan samverkar...
 • Lärare i hem- och konsumentkunskap till Björksätraskolan 7-9


  Björksätraskolan – En skola för alla!

  Björksätraskolan är en mångkulturell F-9 skola i stadsdelen Björksätra i Sandviken. Skolan består av F-6 och 7-9. Du tar dig lätt hit med allmänna...

 • Lärare i bild till Björksätraskolan 7-9


  Björksätraskolan – En skola för alla!

  Björksätraskolan är en mångkulturell F-9 skola i stadsdelen Björksätra i Sandviken. Skolan består av F-6 och 7-9. Du tar dig lätt hit med allmänna...

 • Björksätraskolan 7-9 söker en studie- och yrkesvägledare


  Björksätraskolan är en mångkulturell F-9 skola i stadsdelen Björksätra i Sandviken. Du tar dig lätt hit med allmänna kommunikationer. Vi har närhet till skog och natur som vi har möjlighet att använda...
 • Administrativ assistent för personlig assistans


  Vi söker en Administrativ assistent till personlig assistans/LSS. Som administrativ assistent utgör du ett stöd för enhetscheferna gällande:
  * Månadsuppföljningar
  * Redovisning Försäkringskassan
  *...

 • Familjebehandlare till Sandvikens Familjecenter


  Arbetet som familjebehandlare utgår från uppdrag som presenteras av socialsekreterare. Familjebehandlare ansvarar för att tillsammans med den enskilde/familjen utarbeta en genomförandeplan med konkret...
 • Webbkommunikatör med passion för användarvänlighet och kommunikation i digitala kanaler


  Sandvikens Kommun har under många år utmärkt sig som en av landets främsta kommuner när det gäller IT-utveckling och kommunens webbplats sandviken.se placerar sig ofta högt i olika...
 • MAS till Omsorgsförvaltningen


  Som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar du för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
  Ansvaret regleras i Hälso-...

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör


  Vi söker 2 miljöinspektörer som ska arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens områden, miljöskydd och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen....
 • Energi- och klimatrådgivare


  Vi söker en energi- och klimatrådgivare som även kommer att få jobba som internt stöd i miljöstrategiska frågor och klimatanpassning.

  Som Energi- och klimatrådgivare ingår du i Hållbarhetsgruppen....

 • Chef Plan & Bygg Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning


  Vi söker en chef till enheten som leder arbetet med bygglov, trafikfrågor och den fysiska planeringen i dialog med exploatörer, medborgare, politik och andra delar i den kommunala organisationen för...
 • Stadsarkitekt till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning


  Vi söker Stadsarkitekt för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd som är ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. De tre kommunerna är i ett skede med många intressanta...
 • Socialsekreterare till Ungdomsenheten


  Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa. Till din hjälp har du de ovan...
 • Två Båtvärdar på Emma


  Som båtvärd hjälper du till med skötsel och underhåll av båten, tar emot resenärerna samt guidar under varje tur.
 • Turistassistent


  Schemalagd timanställning 30-40 tim/vecka. Tjänsten är mellan veckorna 20 - 32 eller enligt överenskommelse.

  Ta emot och besvara förfrågningar över disk, per telefon och via mail, sköta kalendarier...

 • Semestervikarie Biståndshandläggare


  Som biståndshandläggare arbetar du med utredning, bedömning och beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar i team uppdelade i geografiska områden och har särskilda handläggare som...
 • Sommarvikariat undersköterska till hemsjukvården


  Undersköterskans uppgifter är:
  * Att utföra delegerade arbetsuppgifter efter delegering enligt rutin.
  * Att vara behjälplig i det förebyggande arbetet som tex Senior Alert.
  * Att genast kontakta...

 • Sommarvikariat och längre vikariat sjuksköterska


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Sommarvikariat Arbetsterapeut


  Arbetsterapeuten ger rehabiliterande insatser till personer som har funktions- och aktivitetshinder som begränsar eller hotar att begränsa individens dagliga liv. I arbetet ingår förebyggande,...
 • Sommarvikariat Fysioterapeut/sjukgymnast


  Fysioterapeuternas/sjukgymnasternas ansvarsområde innefattar rehabilitering inom Omsorgsförvaltningens hemsjukvård, korttidsboenden, vård- och omsorgsboenden inklusive demensboenden....
 • Sommarvikariat omsorgspersonal


  Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsassistent - Du hjälper omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en bra och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, matlagning,...
 • Sommarvikariat socialsekreterare Vuxenenheten


  Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller beroende kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till...
 • Sommarvikariat behandlingsassistent, Pangeas verksamhet för ensamkommande barn


  Som behandlingsassistent på Pangea arbetar du för att utifrån varje individs särskilda behov och förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till en positiv utveckling och framtid. I...
 • Sommarvikariat ungdomsassistent till Ungdomsboende


  Som ungdomsassistent på ungdomsboendet följer du ungdomarna i vardagen såväl på fritid som på arbets-/skoltid. Utgångspunkten för ungdomsboendet är att ungdomarna skall utveckla sin förmåga att ta...
 • Sommarvikarier till Vuxenenheten: Kanalen och Stallgatan


  Som behandlingsassistent inom Boendestöd/Stallgatan ger du stödinsatser i det egna boendet till personer med missbruksproblem. Inom Boendestödsverksamheten finns även en dagverksamhet samt några...
 • Sommarvikarier till Örtagården


  Som behandlingsassistent på Örtagården arbetar man med KBT-baserade behandlingsmetoder; Återfallsprevention (enligt ”Väckarklockan”), Motiverande samtal (MI) samt CRA-behandling. Viss stöd- och...
 • Sommarvikariat köks- och hushållstjänst, Pangeas verksamhet för ensamkommande barn


  Som köks- och hushållsansvarig arbetar du enskilt och tillsammans med ungdomarna planerar du och tillagar den mat som serveras inom verksamheten. Du har ansvar för varubeställningar samt...

Offentliga jobb - Aditro Recruit

Om inget annat anges gör du din ansökan via webbplatsen Offentliga jobb där du loggar in för att registrera ditt CV.

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.

Sveriges viktigaste jobb

Välkommen med din ansökan till Sveriges viktigaste jobb!

Spännande yrken med bra framtidsutsikter finns i välfärden. Här finns vården, skolan och omsorgen om våra barn och gamla, men också stad­splaneringen, lokaltrafiken och renhållningen. Här finns jobb som gör skillnad.

Sveriges viktigaste jobb

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Hitta våra jobb också på

Facebook
Twitter
Twitter