Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Sandvikens kommun.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 38 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Följande lediga jobb finns hos oss

 • Enhetschef till hemtjänsten i Sandviken


  I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, budget och kvalitetsarbete. Du ingår i verksamhetsområdet ordinärt boende och du hanterar både strategiska och...
 • Förskollärare till Smassens förskola


  Smassens förskola ligger i Björksätra med goda allmänna kommunikationer. Vi har närhet till skog och natur som vi använder i vår undervisning. Vi har även tillgång till en idrottssal där barnen får...
 • Vi söker en skolpsykolog


  Elevhälsan är en verksamhet inom Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.
  Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och...

 • Turistassistent


  Schemalagd timanställning 30-40 tim/vecka. Tjänsten är mellan veckorna 20 - 32 eller enligt överenskommelse.

  Ta emot och besvara förfrågningar över disk, per telefon och via mail, sköta kalendarier...

 • Arbetsmarknadshandläggare


  Vi söker nu en arbetsmarknadshandläggare till LOK-center. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom det nu pågående projektet Ung i Sandviken och inom kommunens aktivitetsansvar. I...
 • Studie- och yrkesvägledare


  Tjänsten innefattar studie- och yrkesvägledning för målgruppen ungdomar 16-25 år, där vi arbetar med både fast verksamhet och inom olika projekt för att motivera, vägleda och inspirera ungdomar till...
 • Vi söker intern vikarie till Jernvallsskolan åk F-3


  Jernvallsskolan är en F-9 skola med ca 460 elever. Årskurs F-3 och årskurs 4-9 är två egna skolenheter med egna rektorer. Skolan har två paralleller i varje årskurs samt en förberedelseklass för...
 • Danslärare/danspedagoger till Kulturskolan


  Vi söker dig som vill etablera och utveckla dansen som konstnärligt uttrycksmedel för barn och unga i kommunen. Uppdraget som danslärare kommer att omfatta flera områden. En viktig del är att arbeta...
 • Stadsträdgårdsmästare


  Som Stadsträdgårdsmästarens jobbar du som förvaltare av kommunens offentliga rum. Din uppgift är att inspirera, driva och sprida engagemang och kunskap avseende utveckling av offentliga rum och gröna...
 • Vi söker förskollärare till Sätralinjens förskola


  Sätralinjens förskola ligger i bostadsområdet Björksätra med närhet till bl.a. bibliotek och grönområden. Under vårterminen 2017 växer förskolan, vi har fått nya lokaler att vistas i och kommer att...
 • Lärare i SO till Norrsätraskolan åk 7-9


  Norrsätraskolan är en F-8 skola i Sandvikens kommun. Vi är mitt i en expansion till en F-9 skola och vi växer även i de redan befintliga årskurserna där vi utökar till att bli tvåparallellig. På...
 • Lediga jobb: Vi söker avdelningschef till Sandviken Energi


 • Planerare för sommarvikariat


  Som planerare samarbetar du med och stöttar verksamheter, personal och enhetschefer. Din roll innefattar rekryterings- och personaladministrativa uppgifter. Fokus kommer vara tillsättning av...
 • Sjuksköterska till kväll/nattorganisationen med lönetillägg för kvällsskift


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Semestervikarie Biståndshandläggare


  Som biståndshandläggare arbetar du med utredning, bedömning och beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar i team uppdelade i geografiska områden och har särskilda handläggare som...
 • Sommarvikariat undersköterska till hemsjukvården


  Undersköterskans uppgifter är:
  * Att utföra delegerade arbetsuppgifter efter delegering enligt rutin.
  * Att vara behjälplig i det förebyggande arbetet som tex Senior Alert.
  * Att genast kontakta...

 • Sommarvikariat och längre vikariat sjuksköterska


  Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita. Vi strävar efter ett starkt...
 • Sommarvikariat Arbetsterapeut


  Arbetsterapeuten ger rehabiliterande insatser till personer som har funktions- och aktivitetshinder som begränsar eller hotar att begränsa individens dagliga liv. I arbetet ingår förebyggande,...
 • Sommarvikariat Fysioterapeut/sjukgymnast


  Fysioterapeuternas/sjukgymnasternas ansvarsområde innefattar rehabilitering inom Omsorgsförvaltningens hemsjukvård, korttidsboenden, vård- och omsorgsboenden inklusive demensboenden....
 • Sommarvikariat omsorgspersonal


  Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsassistent - Du hjälper omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en bra och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, matlagning,...
 • Sommarvikariat socialsekreterare Barn- och familjeenheten


  Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bistå ordinarie socialsekreterare med inriktning på barn, 0-12 år, deras familjer och nätverk. Du ska medverka i att utreda barn och deras familjers resurser och...
 • Sommarvikariat socialsekreterare Vuxenenheten


  Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller beroende kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till...
 • Sommarvikariat behandlingsassistent, Pangeas verksamhet för ensamkommande barn


  Som behandlingsassistent på Pangea arbetar du för att utifrån varje individs särskilda behov och förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till en positiv utveckling och framtid. I...
 • Sommarvikariat socialsekreterare Ungdomsenheten


  Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa. Till din hjälp har du de ovan...
 • Sommarvikariat ungdomsassistent till Ungdomsboende


  Som ungdomsassistent på ungdomsboendet följer du ungdomarna i vardagen såväl på fritid som på arbets-/skoltid. Utgångspunkten för ungdomsboendet är att ungdomarna skall utveckla sin förmåga att ta...
 • Sommarvikarier till Vuxenenheten: Kanalen och Stallgatan


  Som behandlingsassistent inom Boendestöd/Stallgatan ger du stödinsatser i det egna boendet till personer med missbruksproblem. Inom Boendestödsverksamheten finns även en dagverksamhet samt några...
 • Sommarvikarier till Örtagården


  Som behandlingsassistent på Örtagården arbetar man med KBT-baserade behandlingsmetoder; Återfallsprevention (enligt ”Väckarklockan”), Motiverande samtal (MI) samt CRA-behandling. Viss stöd- och...
 • Sommarvikariat köks- och hushållstjänst, Pangeas verksamhet för ensamkommande barn


  Som köks- och hushållsansvarig arbetar du enskilt och tillsammans med ungdomarna planerar du och tillagar den mat som serveras inom verksamheten. Du har ansvar för varubeställningar samt...

Offentliga jobb - Aditro Recruit

Om inget annat anges gör du din ansökan via webbplatsen Offentliga jobb där du loggar in för att registrera ditt CV.

Vikariepool

Sandvikens kommun har ingen allmän vikariepool. Vissa vikariat utlyses bland våra lediga tjänster på denna sida. Finns inga aktuella vikariat kan du kontakta respektive förvaltning för mer information om hur de hanterar korttidsvikariat.

Sveriges viktigaste jobb

Välkommen med din ansökan till Sveriges viktigaste jobb!

Spännande yrken med bra framtidsutsikter finns i välfärden. Här finns vården, skolan och omsorgen om våra barn och gamla, men också stad­splaneringen, lokaltrafiken och renhållningen. Här finns jobb som gör skillnad.

Sveriges viktigaste jobb

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Hitta våra jobb också på

Facebook
Twitter
Twitter