Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Policy, program, planer och riktlinjer

Söker du något dokument som inte finns på denna sida kan du skicka e-post till kommun@sandviken.se för att få hjälp.

Skip Navigation Links.
Collapse Policy, program, planer och riktlinjerPolicy, program, planer och riktlinjer
Antidopingprogram.pdf
Barn- och ungdomspolitisk policy.pdf
Biblioteksplan för Sandvikens kommun 2019-2024.pdf
Bostadsförsörjningsprogram.pdf
Bredbandsplan Sandvikens kommun 2021_2025.pdf
Budget och planeringsprocess.pdf
Drogpolitiskt program.pdf
Energiplan och klimatstrategi.pdf
E-strategi.pdf
Finanspolicy.pdf
Folkhälsopolicy.pdf
Företagspolicy för Sandvikens kommun.pdf
Handikapplan.pdf
Handlingsplan för olycksförebyggande arbete 2019-2022.pdf
Högbo bruk, riktlinjer och utvecklingsplan.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf
Internationell policy.pdf
Internkontrollsreglemente.pdf
Investeringspolicy.pdf
Kameraövervakning.pdf
Konkurrenspolicy.pdf
Kretsloppsplan för Sandvikens kommun.pdf
Kultur och fritidspolitisktprogram.pdf
Miljömål, lokala.pdf
Miljöpolicy.pdf
Naturvårdsprogram Sandvikens kommun 2017_2020.pdf
Plan för grafisk organisation och användning Sandvikens kommuns logotyp.pdf
Policy ekonomiska styrprinciper.pdf
Policy för föreningsstöd.pdf
Policy för inköp.pdf
Policy för suicidprevention.pdf
Regler och riktlinjer demokratipriset.pdf
Regler och riktlinjer miljöpriset.pdf
Regler och riktlinjer mångfaldspriset.pdf
Riktlinjer Hot mot förtroendevalda.pdf
Riktlinje investeringsprocessen.pdf
Riktlinje Kommunala handikapprådet KHR.pdf
Riktlinje Kommunala pensionärsrådet KPR.pdf
Riktlinjer för direktupphandling.pdf
Riktlinjer för EU- och externfinansierade projekt.pdf
Riktlinjer för fakturering och kravhantering.pdf
Riktlinjer för informationssäkerhet.pdf
Riktlinjer för inköp.pdf
Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning.pdf
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Riktlinjer Policy RUR god ekonomisk hushållning - reviderad 2021.pdf
Service- och varuförsörjningsplan.pdf
Strategi för medborgardialog.pdf
Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter.pdf
Styrdokument för Sandvikens kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022.pdf
Säkerhetspolicy.pdf
Turism- och besöksnäringen, kommunövergripande strategidokument.pdf
Upplevelsenäringen i Sandviken, övergripande strategidokument för.pdf
Vatten- och avloppsplan_Sandvikens kommun.pdf
Översiktsplan for Sandvikens kommun 2030.pdf
Collapse Övriga föreskrifter och reglerÖvriga föreskrifter och regler
Arvodesbestämmelser.pdf
Partistöd och stöd till politiska ungdomsorg, regler.pdf
Pension och avgångsersättning, förtroendevalda.pdf
Reglemente FoU Välfärd och hjälpmedel.pdf
Reglemente_för_skolskjuts_och_elevresor.pdf