Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skyltar

Här hittar du information om utformningen av exteriöra och interiöra skyltar.

Skyltar i kontorsmiljö och på kommunens fastigheter ska produceras i enhetlighet med kommunens profil med våra profilfärger, typsnitt och utefter vår namnhierarki.

Skyltar tillverkas i olika material beroende på miljön de placeras i och i vilket syfte. Måttangivelser kan inte fastställas utan en bedömning görs från fall till fall. Dock ska logotypens frizon alltid följas.

Läs mer om logotypens frizon

Riktlinjer

  • Verksamhetsnamn skrivs alltid i Arial Bold
  • Övriga namn och hänvisningar skrivs i Arial Regular
  • Text och eventuella symboler ska vara 100 % svart
  • Profilfärgerna kan användas som förstärkning av skylten

Tag kontakt med Informationskontoret för vägledning eller frågor kring tillverkning av skyltar. I de fall byggnadslov krävs för skyltar, ska godkänt sådant finnas innan skylt får tillverkas.

Takskylt, inomhus entré 1000mm bred

Takskylt, inomhus entré 1000 mm bred

Dörrskylt, entré 600 x 800mm

Dörrskylt, entré 600 x 800 mm

Fasadskylt, entré 1000mm bred

Fasadskylt, entré 1000 mm bred

Kommunikationsguide

  • Färger: Huvudfärger
  • Typsnitt: Arial, Garamond
  • Grafiska element: Inga

Egen profilering

Kommunala verksamheter med egen grafisk profil kan med fördel använda egen profilering på exteriöra skyltar utan Sandvikens Kommuns logotyp som tillägg. Dock ska det alltid finnas en interiör skylt i anknytning till entréer med mydighetsinformation som tydliggör att enheten/fastigheten är en kommunal verksamhet.

Godkänd exteriör skylt utan Sandvikens kommuns logotyp

Godkänd exteriör skylt utan Sandvikens kommuns logotyp

Sandvikens kommuns logotyp behöver inte vara med på exteriöra skyltar vid verksamheter med egen grafisk profil

Sandvikens kommuns logotyp behöver inte vara med på exteriöra skyltar vid verksamheter med egen grafisk profil

Sidan uppdaterad: 2017-01-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se