Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fordonsdekor

Här hittar du information om vår stripning av egna fordon samt fordon som används gemensamt med andra eller på uppdrag av Sandvikens kommun.

På den här sidan hittar du riktlinjer för
Grafisk profil: Sandvikens kommun
Grafisk profil: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Grafisk profil: Sandviken PurePOWER

Sandvikens kommun

Används för alla bilar (förutom Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning) som inte drivs av vätgas, biogas eller el.

 • Sandvikens kommuns logotyp på framdörrar.
 • Reflexdekaler fram och bak.
 • "sandviken.se" bak.

Sandvikens kommun + drivmedel (PurePOWER)

Används för alla bilar (förutom Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning) som drivs av vätgas, biogas eller el.

 • Reflexdekaler fram och bak.
 • 2x kommunlogotyper - framdörrar, svart
 • 2x drivmedel/PurePOWER - bakdörrar eller skåp, färg
 • 1x ”sandviken.se” - bak, svart
 • 1x drivmedel/PurePOWER - bak, färg

Finns i varianterna vätgas, biogas och el.

Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­förvaltning + drivmedel (PurePOWER)

Används för Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltnings bilar som drivs av vätgas, biogas eller el.

 • Reflexdekaler fram och bak.
 • 2x kommunlogotyper - framdörrar, svart
 • 2x drivmedel/PurePOWER - bakdörrar eller skåp, färg
 • 1x VGS symbol på huv eller kåpa, prioriteras med en bättre placering än drivmedel/purePOWER vid platsbrist.
 • 1x ”sandviken.se/vgs” - bak, svart
 • 1x drivmedel/PurePOWER - bak, färg

Finns i varianterna vätgas, biogas och el.

Kontakt för hjälp och filer

 • Verksamheter kontaktar Servicekontoret för hjälp med profilering av fordon.
 • Leverantör för profilering av fordon kontaktar informationskontoret@sandviken.se för filer och frågor om den grafiska profilen.

Om reflexdekaler

Profilering av Sandvikens kommuns fordon ska öka säkerheten och synliggöra kommunens service. Vår märkning av fordon är framtagen i samråd med specialister inom området.

Syftet är att med enkla dekaler ökar säkerheten för såväl våra egna anställda som övriga trafikanter. Detta görs genom att med reflexdekaler synliggöra fordonens storlek och körriktning även om den bara står parkerad.

Det är en del i vår vision att medborgare ska känna sig säkra i alla miljöer. På detta sätt gör vi det tydligt vem som kommer på besök och ökar synligheten i trafiken för andra trafikanter. Även en mörk och snöig vinternatt ska det synas när hemtjänsten ger en hjälpande hand och deras bil ska vara väl synlig för andra trafikanter.

Vid samverkan när det inte är kommunens fordon

Om fordonen inte tillhör Sandvikens kommun eller inte nyttjas av kommunens anställda så ska inte den vanliga profileringen användas. Detta kan t.ex. gäller fordon som kör på uppdrag av Sandvikens kommun.

I dessa fall ska fordonen kompletteras med en förklarande text som beskriver syftet med samverkan. Denna text ska finnas i anslutning till kommunens logotyp så det finns en tydlig koppling mellan förklaringen och avsändaren. 

Exempelbild Maserfrakt

Texten på lastbilarna är ”Här rullar samordnade, säkra och miljövänliga transporter till Sandvikens kommun”.