Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skyltar

Här hittar du information om utformningen av exteriöra och interiöra skyltar.

Det är verksamhetschefens ansvar att se till att rätt skyltar finns uppsatta. Om verksamheten flyttar eller andra förändringar sker, är det viktigt att chefen ser till att missvisande skyltar monteras ner.

På den här sidan finns information som gäller

Utformning

Skyltar i kontorsmiljö och på kommunens fastigheter ska produceras i enhetlighet med kommunens profil med våra profilfärger, typsnitt och utefter vår namnhierarki.

I de flesta fall är 3 typer av skyltar aktuella:

Skylt med verksamhetsnamn på eller utanför byggnad, till exempel fasadskylt

Skylt med verksamhetsnamn på eller utanför byggnad, t ex förskola eller omsorgsboende.

I annat fall:

  • Utformas efter riktlinjerna i Sandvikens Kommuns grafiska profil med  verksamhetsnamn i Arial.
  • Behöver inte innehålla Sandvikens Kommuns logotyp då den redan ska finnas på skylt på eller i anslutning till entrédörr.
  • Kontrollera om bygglov krävs innan beställning!

Använd skyltfirmans kunskap om lämpligt material, storlek, placering och eventuell belysning.


Exempel på fasadskylt

Exempel på fasadskyltFörstora bilden

Exempel - fasadskylt

Skylt på eller i anslutning till entrédörr

En dörrskylt eller skylt i anslutning till dörren ska visa att enheten/fastigheten är en kommunal verksamhet.

Använd skyltfirmans kunskap om lämpligt material, storlek, placering och eventuell belysning.

Exempel på dörrskyltFörstora bilden

Exempel - dörrskylt, entré

Skyltning i lokaler

Använd skyltfirmans kunskap om hur lokaler ska skyltas inomhus för att hjälpa personer som vistas i lokalen att hitta.

  • Utformas efter riktlinjerna i Sandvikens Kommuns grafiska profil.
  • Behöver inte innehålla Sandvikens Kommuns logotyp då redan ska finns på skylt på eller i anslutning till entrédörr.

Använd skyltfirmans kunskap om lämpligt material, storlek, placering och eventuell belysning.

Exempel på takskylt i lokalFörstora bilden

Exempel - takskylt

När verksamheten har egen grafisk profil

Kommunala verksamheter med egen grafisk profil kan med fördel använda egen profilering på exteriöra skyltar utan Sandvikens Kommuns logotyp som tillägg. Dock ska det alltid finnas en interiör skylt i anknytning till entréer med myndighetsinformation som tydliggör att enheten/fastigheten är en kommunal verksamhet.

Godkänd exteriör skylt utan Sandvikens kommuns logotypFörstora bilden

Godkänd exteriör skylt utan Sandvikens kommuns logotyp

Sandvikens kommuns logotyp behöver inte vara med på exteriöra skyltar vid verksamheter med egen grafisk profilFörstora bilden

Sandvikens kommuns logotyp behöver inte vara med på exteriöra skyltar vid verksamheter med egen grafisk profil