Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skyltar

Här hittar du information om utformningen av exteriöra och interiöra skyltar.

Det är verksamhetschefens ansvar att se till att rätt skyltar finns uppsatta. Om verksamheten flyttar eller andra förändringar sker, är det viktigt att chefen ser till att missvisande skyltar monteras ner.

På den här sidan finns information som gäller

Utformning

Skyltar i kontorsmiljö och på kommunens fastigheter ska produceras i enhetlighet med kommunens profil med våra profilfärger, typsnitt och utefter vår namnhierarki.

I de flesta fall är 3 typer av skyltar aktuella:

Skylt med verksamhetsnamn på eller utanför byggnad, till exempel fasadskylt

Skylt med verksamhetsnamn på eller utanför byggnad, t ex förskola eller omsorgsboende.

I annat fall:

  • Utformas efter riktlinjerna i Sandvikens Kommuns grafiska profil med  verksamhetsnamn i Arial.
  • Behöver inte innehålla Sandvikens Kommuns logotyp då den redan ska finnas på skylt på eller i anslutning till entrédörr.
  • Kontrollera om bygglov krävs innan beställning!

Använd skyltfirmans kunskap om lämpligt material, storlek, placering och eventuell belysning.


Exempel på fasadskylt

Exempel på fasadskyltFörstora bilden

Exempel - fasadskylt

Skylt på eller i anslutning till entrédörr

En dörrskylt eller skylt i anslutning till dörren ska visa att enheten/fastigheten är en kommunal verksamhet.

Använd skyltfirmans kunskap om lämpligt material, storlek, placering och eventuell belysning.

Exempel på dörrskyltFörstora bilden

Exempel - dörrskylt, entré

Skyltning i lokaler

Använd skyltfirmans kunskap om hur lokaler ska skyltas inomhus för att hjälpa personer som vistas i lokalen att hitta.

  • Utformas efter riktlinjerna i Sandvikens Kommuns grafiska profil.
  • Behöver inte innehålla Sandvikens Kommuns logotyp då redan ska finns på skylt på eller i anslutning till entrédörr.

Använd skyltfirmans kunskap om lämpligt material, storlek, placering och eventuell belysning.

Exempel på takskylt i lokalFörstora bilden

Exempel - takskylt

När verksamheten har egen grafisk profil

Kommunala verksamheter med egen grafisk profil kan med fördel använda egen profilering på exteriöra skyltar utan Sandvikens Kommuns logotyp som tillägg. Dock ska det alltid finnas en interiör skylt i anknytning till entréer med myndighetsinformation som tydliggör att enheten/fastigheten är en kommunal verksamhet.

Godkänd exteriör skylt utan Sandvikens kommuns logotypFörstora bilden

Godkänd exteriör skylt utan Sandvikens kommuns logotyp

Sandvikens kommuns logotyp behöver inte vara med på exteriöra skyltar vid verksamheter med egen grafisk profilFörstora bilden

Sandvikens kommuns logotyp behöver inte vara med på exteriöra skyltar vid verksamheter med egen grafisk profil

Tillgänglighetsanpassning

Skyltplacering

Skyltar ska vara välplacerade med tydlig text så att de med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden. De ska vara placerade så att man kan komma tätt intill. Inga hinder i form av möbler eller blommor framför skylten.Personer med nedsatt synförmåga har ofta kort läsavstånd (10 - 30 cm framför ögonen).

Skyltar som man måste studera länge, som exempelvis orienteringstavlor eller skyltar/anslag med mycket information, placeras så att det är möjligt att läsa skylten utan att man står i vägen för andra.

Dörrskylt placeras vid sidan om dörren på handtagssidan så att man inte riskerar få en öppnande dörr i ansiktet när man läser skylten och så att skylten syns även när dörren är uppställd.

Skyltar placeras på en höjd som medger att såväl personer i rullstol som stående lätt kan läsa skylten. I regel så att text/symbol hamnar ungefärligen i ögonhöjd för stående, det vill säga inom intervallet 1,40-1,60 m över golv. Gärna i den lägre delen av intervallet med tanke på personer i rullstol.

Taktil skylt placeras så att handen får en bra vinkel (20-30 gr. max. 45 gr.) när skylten ska avläsas. Om skylten även ska läsas visuellt måste också den visuella läsbarheten beaktas.

Läsbarhet

Texthöjd anpassad efter läsavståndet och typ av skylt. För personer med nedsatt syn är det viktigare att komma nära en skylt än att texten är stor. En tumregel är att teckenstorleken bör vara cirka 15 – 30 mm per meter läsavstånd.

  • 15 mm på skylt avsedd att läsas på nära håll t ex dörrskylt vid kontorsrum
  • 25 – 40 mm på viktiga lägesskyltar och riktningsskyltar som man kan komma tätt intill men som samtidigt ska kunna läsas på några meters avstånd
  • 70 – 100 mm om texten främst är avsedd att läsas på några meters avstånd
  • Minst 150 mm för text som är avsedd att kunna läsas på större avstånd som t ex husnummer

Tydligt teckensnitt. Bokstäver och siffror på skyltar är lättast att läsa om de är i linjär stil, det vill säga utan seriffer och klackar. Ej kursiv stil, skrivstil eller mycket feta eller tunna teckensnitt. Sandvikens Kommun använder teckensnittet Arial. Halvfet typsort bör användas för skyltar som ska läsas på avstånd.

Taktila skyltar

Relief bör i första hans användas för enstaka bokstäver/siffror eller kortare ord, t ex för markering av rumsnummer, toalettrumsdörr eller hissknappar.

Reliefskrift ska alltid vara upphöjd och 1 – 1,5 mm hög. Alltför hög relief försvårar läsningen från sidan. Bokstäverna bör vara minst 15 mm och höst 40 mm höga. Stapelbredden bör vara cirka 1,5 – 2 mm och reliefprofilen ett upphöjt avrundat upp- och nedvänt V. Versaler anses vara lättare än gemener att avläsa taktilt med försvårar visuell läsning. Ska skylten avläsas både visuellt och taktilt är det därför tveksamt att använda versaler.

Punktskrift

På skyltar bör punktskrift läggas direkt (cirka 8 mm) nedanför texten. Punktskriften bör liksom texten vara vänsterställd. För att underlätta att hitta var punktskriften finns kan det finnas taktila markeringar längs skyltens vänsterkant.

Det kan vara en fördel om punktskriften kontrasterar i ljushet mot underlaget så att den också syns visuellt. Seende blir då medvetna om att punktskrift finns och kan informera personer med nedsatt syn om detta. Punktskrift kan också vara transparent och ligga direkt över texten.

Talande skyltar

Idag finns tekniska lösningar som ger möjlighet till s k  ”talande skyltar” där talet kan aktiveras t ex genom fjärrkontroll eller tryckknapp. Det finns också möjlighet att omformulera elektronisk skyltning till tal (talsyntes).  

Belysning

Skyltar bör vara väl belysta, utan risk för bländning. Bäst är om ljuset kommer upp­ifrån och skylten belyses av släpljus.