Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hur du använder våra grafiska profiler digitalt och i tryck

Här hittar du exempel på hur dom grafiska profilerna och koncepten används.

Om du är osäker på hur någon av profilerna ska användas i en viss produkt eller sammanhang, kontakta informationskontoret@sandviken.se

Annonser

Här hittar du annonsmallar för Information och myndighetsinformation, kungörelser och kallelser (inklusive samprofilering) Även generell marknadsföring (inklusive samprofilering)
Annonser

Film och video

Här hittar du vilka verksamheter som har färdiga videomallar och exempel på videomallen för Sandvikens Kommun som avsändare.
Film och video

Fordon

Här hittar du information om vår stripning av egna fordon samt fordon som används gemensamt med andra eller på uppdrag av Sandvikens Kommun.
Fordon

Kontorstryck

Här hittar du information och riktlinjer om brevpapper, kuvert, visitkort och korrespondenskort.
Kontorstryck

Profilkläder och arbetskläder

Här hittar du information och riktlinjer om färg, storlek och placering av logotyp på arbetskläder och kläder som används i marknadsföringssyfte.
Profilkläder och arbetskläder

Skyltar

Här hittar du information om utformningen av exteriöra och interiöra skyltar.Om verksamheten flyttar eller andra förändringar sker, är det viktigt att chefen ser till att missvisande skyltar monteras ner.
Skyltar