Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kontorstryck

Här hittar du information och riktlinjer om brevpapper, kuvert, visitkort och korrespondenskort.

På den här sidan finns information som gäller

Brevpapper och kuvert

På B4, C4-kuvert samt A4 blanketter ska logotypen vara 61 mm bred och placeras 15 mm från vänster- och överkant.

På C5-kuvert placeras den 9 mm från vänster- och överkant.

Lämna alltid utrymme runt logotypen och namnet = frizon. Det fria utrymmet ska vara minst 100 % av avståndet från murkronans början ner till ånghammarens topp.

Exempel på brevpapper med logotyp och adressuppgifterFörstora bilden

Exempel på brevpapper med logotyp och adressuppgifter

Exempel på C5 svarskuvertFörstora bilden

Exempel på C5 svarskuvert

Exempel på C5 fönsterkuvert med A-post, Sandvikens kommunFörstora bilden

Exempel på C5 fönsterkuvert med A-post, Sandvikens kommun

Exempel på C5 kuvert utan fönster med B-post Sandvikens kommunFörstora bilden

Exempel på C5 kuvert utan fönster med B-post Sandvikens kommun

Visitkort och korrespondenskort

Exempel på utseende för Sandvikens kommuns visitkort och korrespondenskort. Anställda inom kommunen beställer visitkort via intranätet.

Exempel på utseende för Sandvikens kommuns visitkortFörstora bilden

Exempel på utseende för Sandvikens kommuns visitkort

Exempel på utseende för Sandvikens kommuns korrespondenskortFörstora bilden

Exempel på utseende för Sandvikens kommuns korrespondenskort

Beställning

För medarbetare i Sandvikens Kommun finns beställningsrutiner på Intranätet.