Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Omstart

Projektperiod 2019-06-01--2022-06-30

Projektet Omstart Sandviken kommer att arbeta med målgruppen 16-20 år som varken arbetar eller studerar och omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Målet är att driva insatser som möjliggör för unga att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja studier.

Aktiviteter som projektet kommer att ha fokus på är:

  • Aktiviteter (på grupp- och individnivå) utifrån teman personlig utveckling, arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning samt hälsa
  • Coachingssamtal och träning
  • Metodutveckling som innefattar: koordinering av insatser/samverkan med andra aktörer utifrån ungdomens behov samt ha fokusområde på att stärka ungdomar i deras mående och minska den psykiska ohälsan

Projektet finansieras av Region Gävleborg och Europeiska socialfonen (ESF).

För mer information kontakta

Spohgmail Farid, delprojektledare
Tel: 026-24 19 18
E-post: spohgmai.farid@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-07-01
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

ECF-flagga
Region Gävleborg