Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Årets bästa UF-företag

Var med och tävla om att bli årets
UF företag i Sandviken

Anmälan och affärsplanen ska vara inskickad senast 31 januari 2024

Anmälan

  1. Logga först in här: ungforetagsamhet.se Länk till annan webbplats. med användarnamn och lösenord
  2. Klicka på ”Event och Tävlingar”
  3. Hitta årets lokala UF företag Sandviken
  4. Fyll i tävlingsformuläret

De olika momenten

Tävlingsförfarandet består av 3 moment.

1.Affärsplan
Affärsplanen skickas till senast den 31 januari.

2.Företagspresentation med intervju
Företagspresentationen på max 6 minuter inför juryn samt efter det en kort intervju.

3. Finalistpresentation
Ca 8 –10 företag går vidare till finalen och får därmed finalistpresentation inför jury och publik.

Kriterier

1. Affärsplan
Ska innehålla:
• Framsida med UF-företagets namn, år, skola, UF – lärare och rådgivare.
• Affärsidé
• Produkten och produktionen bakom
• Marknad, kunder och konkurrenter
• UF-företagets roller och rådgivare
• Målsättning och prissättning
• Marknadsföringsplan/marknadsaktiviteter
• Likviditets- & resultatbudget
• Ort, datum och UF-företagarnas namnunderskrifter

2. Företagspresentation med intervju
• Presentation inför juryn (max 6 minuter).
• Alla visuella hjälpmedel är tillåtna. Visa gärna upp er tjänst/produkt.
• När ni är klara får juryn 3 minuter för frågor och feedback.

Presentationen och intervjun bör ge svar på följande frågor:
• Kan ni summera de viktigaste erfarenheterna och reflektera över med- och motgångar under UF-året?
• Har ni tagit vara på erfarenheter och kunnat vända motgång till framgång?
• Kan er presentation förmedla er unika historia på ett intressant sätt?
• Hur har det gått ekonomiskt för ert företag? förståelse för företagsekonomi?
• Har ni bra samarbetsförmåga, laganda och stöttat varandra under året?

3. Finalistpresentation
Ett antal UF företag (ca 8–10 företag) utses utifrån affärsplan, företagspresentation och intervju. Dessa går till finalen och får hålla en avgörande presentation inför jury och gäster. Maxtid för presentationen är 6 minuter.
Finalistpresentationen ska presentera nuläget utifrån de uppsatta målen och ekonomiska rapporterna i affärsplanen. Ta gärna med era produkter och visa upp.

Juryn

Juryn bedömer utifrån fem huvudkriterier som UF-företaget ska uppnå under något eller några moment i tävlingen. Alla UF-företag är olika och ni behöver använda ert egna omdöme för att bestämma hur ni bäst ska presentera ert företag och förmedlar era erfarenheter från året.

1. Innovation, värdeskapande och entreprenörskap
• Är UF-företaget på något sätt innovativt? T.ex. process, affärsmodell, utvecklingsprocess eller marknadsföring.
• Kan företagarna förklara behovet av produkten hos deras kunder?

2. Varu-/tjänsteutveckling och kundfokus
• Kan UF-företaget beskriva utvecklingen från idé till färdig produkt?
• Hur reagerade kunderna på UF-företagets produkt, hur hanterade de kundernas reaktion?
• Förstår UF-företaget varför deras vara/tjänst blev en framgång?

3. Finansiella resultat
• Har UF-företaget förståelse för företagets ekonomiska situation?
• Har UF-företaget kontroll på sitt finansiella läge?

4. Målsättning, planering/utvärdering, genomförande
• Har UF-företaget en tydlig, informativ och lockande affärsplan?
• Hur har UF-företaget löst sina motgångar under året?
• Hur är UF-företaget uppbyggt?

5. Lärdomar
• Kan UF-företagarna förklara om och hur de har utvecklats under året?
(kreativitet, självförtroende, initiativtagande, samarbetsförmåga,
idérikedom, ansvarstagande).

Priser Årets UF Sandviken

Segrare: 5 000 kr
Andrapris: 3 000 kr
Tredjepris: 2 000 kr

Årets Innovation: 1 500 kr
Årets Hantverk: 1 500 kr
Årets Hållbarhetspris: 1 500 kr
Årets Digitala: 1 500 kr
Årets Pitch: 1 500 kr
(Det UF-företag som gör den bästa finalpitchen)