Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kärnhuset och Vågbrytaren

Kärnhuset och Vågbrytaren är verksamheter inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen som vänder sig till vuxna som är i behov av omfattande stöd och hjälp för att komma närmare en egen försörjning och ett självständigt liv. Verksamheten erbjuder en arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen beviljas av socialsekreterare inom förvaltningens ekonomi- eller vuxenenhet.

Målet är att stärka den enskildes självkänsla, motivation, kreativitet samt möjlighet att på sikt bli självförsörjande. Verksamheten erbjuder kartläggning om förutsättningar till arbete, arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, praktik och slussning ut mot ett eget arbete.

I verksamheten på Kärnhuset genomförs arbetsförmågebedömningar och individen får arbetsträning.

Till Vågbrytarens verksamhet kommer man när det är dags att lämna Kärnhuset och gå vidare mot praktik och ett eget arbete eller studier. Individen kan även vara på Vågbrytaren för en initial kartläggning för att ge klarhet i nästa steg.

Vid inskrivning till verksamheten, skrivs en personlig genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och förutsättningar. Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med socialsekreterare för att utvärdera målet med inskrivningen.

Information och kontakt

Vi som arbetar som handledare på Kärnhuset/Vågbrytaren är Catarina Westberg, Agneta Nilsson och Anders Sandh.

Du når oss via Medborgarservice 026-24 00 00.