Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vågbrytaren

Vågbrytaren är en insats inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningens ekonomienhet.

Anmälan till Vågbrytaren sker i samråd med socialsekreterare.

Syftet är att motverka långvariga behov av försörjningsstöd genom att fokusera på att tillsammans med individen skapa personligt anpassade sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.

Målet är att stärka den enskildes självkänsla, motivation, kreativitet samt möjligheter att på sikt bli självförsörjande.  

Målgrupp

Vågbrytaren vänder sig till:

  • Långtidsarbetslösa kvinnor och män.

Metod

Handledare och individen träffas för ett eller flera enskilda samtal.

En noggrann personlig plan skrivs tillsammans med den enskilde utifrån hans/hennes behov och förutsättningar. Uppföljning i trepartssamtal  tillsammans med socialsekreterare sker efter behov.

Alternativa verktyg på vägen mot lösningen av den enskildes situation kan vara studiebesök, praktik i vägledande syfte och/eller inför eventuell anställning, utbildning samt anvisning till arbete.

Information och kontakt

Agneta Nilsson, handledare  
tel: 026-24 20 09,
e-post: agneta.nilsson@sandviken.se

Anders Sandh, handledare     
tel: 026-24 17 12,
e-post: anders.sandh@sandviken.se

Adress: Odengatan 34,  811 80  SANDVIKEN

Sidan uppdaterad: 2018-01-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se