Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafik, vägar och parkering

Sandvikens kommun arbetar aktivt med olika trafikfrågor, både på kort och lång sikt.

Du kan läsa mer om Sandviken kommuns arbete med bland annat parkering, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, lokala trafikföreskrifter och handläggning av olika tillstånd.

Trafikstörningar

Gator och vägar

På Sandviken Energis webbplats finns information om eventuella trafikstörningar i samband med gatuprojekt i Sandviken och Storvik.
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets webbplats innehåller information om läget i trafiken med pågående vägarbeten och projekt för de vägar som ingår i Trafikverkets vägnät.
Trafikverket - Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läget i trafiken - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busstrafik

På X-trafiks webbplats informerar X-trafik om störningar i lokal- och regionaltrafiken med bussar och X-tåget.
www.xtrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tågtrafik

Trafikverket informerar om trafikstörningar i tågtrafiken.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik- och serviceinformation i radion

I Sveriges radio P4 får du information om aktuella trafikstörningar.
Trafik- och serviceinformation - P4 Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägvisningsskyltar

Vägvisningsskyltar kan sättas upp till turistmål, verksamheter eller tillfälliga arrangemang som är av allmänhetens intresse. En vägvisningsskylt behöver inget bygglov men ett godkänt beslut från Kommunen om att skylten får sättas upp inom tätorten. På statlig väg är det Trafikverket som beslutar.

Du kan ansöka hos oss om du vill ha en vägvisningsskylt på det kommunala vägnätet till ditt företag, din serviceanläggning, inrättning eller arrangemang. Ansökan skickas per e-post till tekniskakontoret@sandviken.se eller med post. Därefter tar en handläggare hand om ärendet. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden kommunen har. Handläggaren beslutar om vi ska bevilja vägvisning eller inte och skickar beslutet till dig.