Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Oavsett om du går, cyklar, kör bil eller tar dig fram på annat sätt är säkerheten viktig för dig - men även för dina medtrafikanter. Som bilist ökar du din och andras säkerhet i trafiken genom att hålla hastigheten och att hålla avstånd till andra fordon. Andra enkla åtgärder för att öka trafiksäkerheten är att använda cykelhjälm när du cyklar och reflex då det är mörkt ute.

Farthinder på gator och vägar

Farthinder används för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till allvarliga olyckor.

Mer information om farthinder

Gång- och cykelbanor

I Sandviken finns det gott om gång- och cykelbanor både längs med våra större gator samt genom parker och bostadsområden.

Norr om Sandviken går en cykelbana förbi Högbo till Öjaren och söder om Sandviken en cykelbana från Sandvikens centrum längs med väg 272 och natursköna Storsjön vid Bångs.

Karta över cykelbanor i centrala Sandviken Pdf, 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter reglerar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun.

Mer information om hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för häckar och träd vid gator

Parkering i Sandvikens centrum

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 parkeringsplatser på allmän mark i centrum.

Mer information om parkering i Sandvikens centrum

Trafik på gågator i Sandvikens centrum

I Sandvikens centrum är delar av Hyttgatan och Köpmangatan gågator. För att det ska vara en säker miljö för alla som vistas på gågatorna är det förbud mot motorfordonstrafik på vissa tider på dygnet. På gågatorna är det även parkeringsförbud om du inte har speciella tillstånd.

Mer information om trafik på gågator i Sandvikens centrum

Trafikspeglar

Sandvikens Kommun är restriktiv till trafikspeglar eftersom de kan ge en falsk trygghet och medföra farliga situationer. Om spegeln rubbas ur sitt läge kan det vara farligt, om man anser sig se i spegeln att det inte kommer någon trafik, och det gör det ändå. En spegel kräver även underhåll så att den är i gott skick, annars ser man ändå inget i den. Speglar är ofta känsliga mot regn, rimfrost och dagg de kan då delvis eller helt förlora effekten.

En trafikspegel kan vara det sista alternativ när det inte finns andra siktförbättrande åtgärder, som till exempel beskärning av träd eller buskar. Det går att få tillstånd att som privatperson sätta upp en spegel, men då tar kommunen inget ansvar för spegeln. Om du vill ansöka om tillstånd för att sätta upp en spegel som privatperson, där du själv ansvarar för underhåll, kan du skicka ett mejl till oss med din ansökan till vgs@sandviken.se.

I ansökan måste du skriva med var spegeln ska sitta och vad du som ansöker heter. Tänk på att spegeln inte bör placeras på en belysningsstolpe.

Trafikstörningar

Gator och vägar

På Sandviken Energis webbplats finns information om eventuella trafikstörningar i samband med gatuprojekt i Sandviken och Storvik.
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets webbplats innehåller information om läget i trafiken med pågående vägarbeten och projekt för de vägar som ingår i Trafikverkets vägnät.
Trafikverket - Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läget i trafiken - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busstrafik

På X-trafiks webbplats informerar X-trafik om störningar i lokal- och regionaltrafiken med bussar och X-tåget.
www.xtrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tågtrafik

Trafikverket informerar om trafikstörningar i tågtrafiken.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik- och serviceinformation i radion

I Sveriges radio P4 får du information om aktuella trafikstörningar.
Trafik- och serviceinformation - P4 Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägvisningsskyltar

Vägvisningsskyltar kan sättas upp till turistmål, verksamheter eller tillfälliga arrangemang som är av allmänhetens intresse. En vägvisningsskylt behöver inget bygglov men ett godkänt beslut från Kommunen om att skylten får sättas upp inom tätorten. På statlig väg är det Trafikverket som beslutar.

Du kan ansöka hos oss om du vill ha en vägvisningsskylt på det kommunala vägnätet till ditt företag, din serviceanläggning, inrättning eller arrangemang. Ansökan skickas per e-post till vgs@sandviken.se eller med post. Därefter tar en handläggare hand om ärendet. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden kommunen har. Handläggaren beslutar om vi ska bevilja vägvisning eller inte och skickar beslutet till dig.

Övergångsställen

Vi får många frågor och önskemål om övergångsställen. Ett övergångsställe är i sig inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Det är en plats där fordonsförare har väjningsplikt mot de gående, alltså en framkomlighetsåtgärd.

Ett övergångställe bör anläggas när det är mycket trafik, både gående och fordonstrafik, för att gående ska kunna korsa på en avsedd och tydlig plats. Om vi gör övergångsställen "i onödan" och på fel platser kan det istället skapa olycksrisker. Bilister kan bli nonchalanta om det sällan går någon där och stannar inte och gående går utan att titta.

När det inte finns övergångsställen kan en passage också fungera, särskilt vid mindre trafik. Då är det en tydlig plats där man kan korsa och där åtgärder också bör vara gjorda så att hastigheten är låg så att samspelet med fordonstrafiken blir bättre. Många gånger kan en passage vara säkrare än ett övergångsställe eftersom både fotgängare och bilist måste ta hänsyn till varandra. Då är båda parter mer försiktiga och olyckor kan undvikas.

Vår ambition är att jobba systematiskt med de övergångsställen och passager vi har för att göra dem säkrare. Vi prioriterar de platser där hastigheten är hög, det är många trafikanter och det inte finns någon hastighetssänkande åtgärd. Vi gör sällan punktinsatser på enskilda mindre trafikerade platser.