Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Grundskola

I Sandvikens kommun finns 15 grundskolor som drivs av kommunen samt en fristående skola med årskurserna föreskoleklass till årskurs 9.

Ansökan till skola

Nyinflyttad eller byta skola utanför skolvalsperioden

Du som vill göra ansökan till skola ska använda blanketten "Ansökan om skola". Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnet så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, närhet och plats på skola.

Om barnet har en skolplacering i kommunen och du vill byta skola ska blanketten "Byte av skola" användas. Ansökan om byte av skola ska förnyas inför varje nytt läsår och lämnas till sökt skola senast 31 maj.

Ansökan sker via blankett som lämnas till den sökta skolanPDF (pdf, 648.2 kB)

Byte av skola sker via blankett som lämnas till den sökta skolanPDF (pdf, 728.8 kB)

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats till respektive skola.

Val till förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Förskoleklassverksamheten är minst 15 timmar/vecka och följer grundskolans läsårstider.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2021

Mer information om Val av skola

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 väljer skola inför årskurs 7.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2021

Mer information om Val av skola

Ansökan om ledighet för elev

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev". Ansökan ska lämnas till klassläraren eller mentorn i god tid före ledigheten.

Ansökan sker via blankett som lämnas till skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamheter.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkringPDF (pdf, 126.1 kB)

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja person - anmäl skada.

Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Mer information och ansökan

Jämföra skolor

På Skolverkets webbplats finns det olika sätt för dig att jämföra skolors kvalitet och resultat.

Mer information om Jämföra skolor

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med skolverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Verksamhetschef grundskola och grundsärskola

Birgitta Orrebo 026‑24 00 00

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026‑24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se