Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fakta om skolmaten

Tillagning och produktionskök

I Sandvikens kommun finns 3 produktionskök som lagar mat till förskola, skola och seniormedborgarna. I den senaste kostutredningen togs beslut om att produktionsköken ska finns kvar i ytterområdena, Järbo, Årsunda och Österfärnebo.
I Sandvikens kommun finns 15 förskolor med egen kock.

Produktionsköket vid Tuna i centrala Sandviken tillagar ca 5900 portioner/dag.
Förskola ca 700 portioner, skola 4500 portioner och 370 portioner till särskilda boenden och hemma boende pensionärer.

Produktionsköket Österfärnebo tillagar ca 250 portioner/dag
Förskola ca 40 portioner, skola 130 portioner och 50 portioner till särskilda boenden och ordinärt boende.

Produktionsköket Årsunda tillagar ca 330 portioner/dag
Förskola ca 80 portioner, skola 150 portioner och 50 portioner till särskilda boenden och ordinärt boende.

Förskolor med egen tillagning i centrala Sandviken ca 850 portioner/dag

Matråd och elevinflytande

En gång per termin inbjuds representanter från elevråden på alla skolor till ett gemensamt matråd. På dagordningen står:

  • Genomgång av matsedlar för synpunkter från eleverna.
  • Information om nya maträtter
  • Information om aktuella händelser ex. Smarta Mat  Dagar.
  • Synpunkter från alla skolors elevråd.

I Sandvikens kommun finns 4 olika matsedlar som  anpassas utifrån målgrupp. (En skolmatsedel, en anpassad förskolematsedel, en för boende på servicehus och en för personer hemmaboende pensionärer).

Skolmaten är avgiftsfri för elever i de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna.

Ekologiska livsmedel

Enligt politiskt beslut ska Sandvikens kommun servera 30% ekologiska livsmedel.
Vårt arbetssätt att nå målet:

  • Ekologisk mjölk och filmjölk, yoghurt, soygurt
  • Övergång till ekologiska livsmedel. T.ex. serveras enbart ekologisk ketchup, havregryn, bananer och MSC-märkt fisk (MSC är en miljöcertifiering för uthålligt fiske), vetemjölk, ris, pasta mm.

Mängd råvaror

Exempel på råvaruåtgång i kommunen vid en servering
Köttbullar 700 kg
Pannkaka 1500 kg
Panerad fisk 700 kg
Korv 700 kg

Upphandling av leverantörer

Sandvikens kommun arbetar kontinuerligt med att kostnadseffektivisera verksamheten för att hålla nere prisnivån. Alla inköp sker från leverantörer som Sandvikens  kommun har avtal med. Upphandling sker i samarbete med Inköpskontoret.

Matsedlar skrivs i åtta veckors perioder, menyerna är säsongsanpassade och uppdateras vid varje period. Matsedelsgruppen träffas 1 gång i månaden.

Lagar och regler

Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804 styr hur arbetet i våra kök ska utföras. I varje verksamhet som hanterar livsmedel ska det finnas ett egenkontrollprogram som godkänts av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ingredienser/recept - mat från Servicekontorets kök

Skolmaten och maten inom äldreomsorgen lagas av Servicekontorets tillagningskök. Vill du ha ett recept, kontakta gärna köket via Medborgarservice på 026-24 00 00.

Relaterade länkar

Måltider i förskola och skola - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.