Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hållbara tjänsteresor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar aktivt för att bidra till klimat- och energianpassade tjänsteresor. Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner reser klimat- och energimedvetet.

Processledare Hållbart resande

Projektet Processledare Hållbart resande syftade till att förändra resebeteendet hos de anställda i de tre kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken under perioden 2018–2020. Projektet utvecklade i de tre kommunerna resandet för att bidra till att minska verksamheternas klimatpåverkan.

I första hand handlade det om resor i tjänsten. Att planera och genomföra tjänsteresandet på ett mer medvetet sätt. Det handlade också om att stimulera ett mer hållbart resande till och från arbetet. Här kan arbetsgivaren göra mycket för att stödja medarbetarna att arbetspendla mer hållbart eftersom arbetspendlingen har störst påverkan på klimatet. Hur jag tar mig till jobbet kan också påverka hur jag reser inom tjänsten. Detta då det kan vara lockande för mig som medarbetare att välja min privata bil om den finns nära tillgänglig framför ett hållbart resealternativ.

Projektet omfattade fyra huvudaktiviteter:

  1. Att genomföra en resvaneundersökning hos de anställda i respektive kommun, analysera kommunens resekostnader och formulera en plan för att genomföra aktiviteter som bidrar till ett mer klimatvänligt arbete. CERO-analys är ett verktyg för att få koll på kostnader och klimatpåverkan för transporter. Läs mer vad CERO-analysen är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Öka användandet av kollektivtrafik för tjänsteresor.
  3. Öka antalet resfria möten. Med resfria möten menas möten som gärna kan ske via video eller telefon.
  4. Systematiskt arbete med cykelfrämjande på arbetsplatsen. Cykeln är ett utmärkt alternativ för tjänsteresor i tätorten

Utvärdering

Förutsättningarna för respektive kommun ser olika ut. Sandviken har cirka 3200 anställda, medan Ockelbo och Hofors endast har cirka 450 respektive 900 anställda. Sandviken har under flera år arbetat målmedveten med att byta ut fossilbränslebilar till el-, biogas- eller vätgasbilar, medan Hofors har just börjat. Sandviken och Ockelbo har bra kollektivtrafik till Gävle, medan Hofors inte har lika tillgänglig kollektivtrafik.

Under projekttiden tog respektive kommun fram en handlingsplan med aktiviteter att genomföra för att minska verksamhetens klimatpåverkan från resandet. Genom att genomföra dessa aktiviteter minskar inte bara klimatutsläppen utan även kommunens resekostnader. I vissa fall kan även hälsotalen förbättras både på kort och lång sikt.

Hofors ock Ockelbo kommuner planerar att minska utsläppen av koldioxid med 7 procent respektive 10 procent per år från tjänsteresande och arbetspendlingen till och från kommunen som arbetsplats

Projektet finansierades av Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Förmånscykel

Kommunanställda är en viktig målgrupp och kan fungera som inspiratörer i övergången till ett hållbart resande. Därför är det viktigt att så stor del av arbetsresorna som möjligt sker med cykel i första hand när det är möjligt. Genom att kommunanställda cyklar synliggörs också ett ställningstagande till medborgare om vilken inställning kommunen har till cykling.

Den kommunala resepolicyn är tydlig med att cykeln är det första alternativet när resor behöver ske i tjänsten. Det är även viktigt att kommunen som arbetsgivare arbetar för att öka andelen cykelresor till och från jobbet för anställda. Sandvikens kommun erbjöd under en period sina anställda förmånscyklar.

Tjänstefordon

Sandvikens kommun antar utmaningen från Fossilfritt Sverige att från och med 2020 bara köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar. Under året 2021 är över en tredjedel av kommunens fordonsflotta helt fossilfria. Detta för att nå målet om fossilfria inrikestransporter år 2030.

Den utarbetade strategin som finns i kommunen är att i tätorten ska anställda i första hand välja elbilar, vätgasbilar eller biogas. I andra hand väljs hybrider och i sista hand väljs fossildrivna bilar. Cyklar och el-cyklar finns också tillgängligt för alla som jobbar i kommunen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.