Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Fagersta 4:1, industriområde

Hofors, Hofors kommun

Planuppdrag

Ett planuppdrag finns för att upprätta en ny detaljplan. Uppdraget är att möjliggöra marken för bland annat industri, verksamheter, kontor, handel och odling.

Beskrivning

Området ligger i västra Hofors väster om idrottsplatsen och ishockeyhallen.
Genom rinner en bäck som heter Knivtjärnsbäcken. Skogen är
produktionsskog och är sannolikt ingen gammal skog. Kraftledningar går i
nord-sydlig riktning genom planområdet och där framkommer mindre
växtlighet. En motionsslinga går genom området som sannolikt kommer att
flyttas.

Söderut korsar E16 i väst-östlig riktning. Söder om E16 väster om
bensinstationen finns en till yta som ingår i planförslaget. Området har
samma karaktär som det norra området.

Planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därför behöver en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Planen anses vara av stor vikt och därför ska den handläggas med ett utökat
förfarande och antas i Hofors kommuns fullmäktige.

 

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.